คุณสมบัติ Default

นำไปใช้กับ

วัตถุ CommandButton

วัตถุ CustomControl

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น เพื่อระบุว่า ปุ่มคำสั่ง เป็นปุ่มเริ่มต้นบน ฟอร์ม หรือไม่ อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.ค่าเริ่มต้น

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

จริง

ปุ่มคำสั่งเป็นปุ่มเริ่มต้น

ไม่ใช่

เท็จ

(ค่าเริ่มต้น) ปุ่มคำสั่งไม่ใช่ปุ่มเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติโดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของปุ่มคำสั่ง, แมโคร หรือรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ได้

เมื่อการตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ของปุ่มคำสั่งคือ ใช่ และหน้าต่างแบบฟอร์มเปิดใช้งานอยู่ ผู้ใช้สามารถเลือกปุ่มคำสั่ง โดยการกด ENTER (ถ้าไม่มีปุ่มคำสั่งอื่นที่มี โฟกัส) เช่นเดียวกับการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง

เฉพาะปุ่มคำสั่งเดียวบนฟอร์มที่เป็นปุ่มเริ่มต้นได้ เมื่อคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ สำหรับปุ่มคำสั่งเดียว ซึ่งจะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ โดยอัตโนมัติสำหรับปุ่มคำสั่งอื่นๆ บนฟอร์ม

เคล็ดลับ

สำหรับฟอร์มที่สนับสนุนกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ เช่น การลบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีในการทำปุ่ม ยกเลิก เป็นปุ่มคำสั่งเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น และคุณสมบัติ ยกเลิก เป็น ใช่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×