คุณสมบัติ AllowFullMenus

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AllowFullMenus เพื่อระบุว่าจะให้เมนูที่มีอยู่แล้วภายในของ Microsoft Office Access 2007 ทั้งหมดพร้อมใช้งานหรือไม่ เมื่อเปิดฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AllowFullMenus เพื่อทำให้รายการเมนูบางรายการปิดใช้งาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางฟอร์มคิวรี หรือ รายงาน ได้

การตั้งค่า

คุณสมบัติ AllowFullMenus ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

True (–1)

แสดงเมนูที่มีอยู่แล้วภายในทั้งหมดเมื่อเริ่มต้นโปรแกรม

False (0)

ไม่แสดงเมนูที่มีอยู่แล้วภายในทั้งหมดเมื่อเริ่มต้นโปรแกรม


วิธีง่ายที่สุดในการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้ตัวเลือกอนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็มบนแท็บเริ่มต้นของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน ด้วยการคลิกตัวเลือกของ Accessบนเมนูไฟล์ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowFullMenus โดยใช้แมโครหรือโค้ดของ Visual Basic for Applications (VBA) คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติในกล่องโต้ตอบ Startup ก่อนครั้งหนึ่งหรือมิฉะนั้นให้สร้างคุณสมบัติตามวิธีต่อไปนี้

  • คุณสามารถเพิ่ม โดยใช้เมธอดCreatePropertyและผนวกไปยังคอลเลกชันคุณสมบัติของวัตถุฐานข้อมูลในฐานข้อมูล Access (.mdb หรือ.accdb),

  • ในโครงการ Microsoft Access (.adp) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัตินี้ไว้ในคอลเลกชัน AccessObjectProperties ของวัตถุ CurrentProject โดยใช้เมธอด Add

ข้อสังเกต

ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัตินี้ให้เป็น False แล้ว ชุดย่อยของเมนูที่มีอยู่แล้วภายในทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะแสดงในฐานข้อมูลของคุณ โดยชุดของเมนูเหล่านี้ไม่ได้รวมเมนูหรือคำสั่งที่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบวัตถุฐานข้อมูล

การตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็นFalseจะปิดใช้งานปุ่มแถบเครื่องมือที่สอดคล้องกับรายการถูกปิดใช้งานเมนู อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รับผลกระทบเมนูทางลัด (คุณยังสามารถเปลี่ยนฟีเจอร์ออกแบบบางอย่าง โดยใช้คำสั่งบนเมนูทางลัด) ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำสั่งบนเมนูทางลัด คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติAllowShortcutMenusเป็นFalse

การตั้งค่าคุณสมบัตินี้จะไม่มีผล จนกว่าจะเปิดฐานข้อมูลในครั้งถัดไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×