คุณสมบัติ AllowBypassKey

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AllowBypassKey เพื่อระบุว่าแป้น SHIFT เปิดใช้งานสำหรับการข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec หรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey ให้เป็น False เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

การตั้งค่า

คุณสมบัติ AllowBypassKey ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

True

เปิดใช้งานแป้น SHIFT เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec

False 

ปิดการใช้งานแป้น SHIFT เพื่อป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ข้ามการทำงานของคุณสมบัติการเริ่มต้น และแมโคร AutoExec


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ AllowBypassKey โดยใช้แมโครหรือโค้ดของ Visual Basic for Applications (VBA) คุณต้องสร้างคุณสมบัติด้วยวิธีต่อไปนี้

  • ในฐานข้อมูล Access (.mdb หรือ.accdb), คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้ โดยใช้เมธอดCreatePropertyและผนวกไปยังคอลเลกชันคุณสมบัติของวัตถุฐานข้อมูล

  • ในโครงการ Microsoft Access (.adp) คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติไปยังคอลเลกชันAccessObjectProperties ของวัตถุ CurrentProject โดยใช้เมธอด Add

ข้อสังเกต

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสมบัติsKeyAllowBypasถูกตั้งค่าเป็นTrueเมื่อคุณดีบักแอปพลิเคชัน

การตั้งค่าของคุณสมบัติ AllowBypassKey จะไม่มีผลจนกว่าฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์จะเปิดขึ้นในครั้งถัดไป

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่ชื่อ SetBypassProperty ที่ผ่านไปชื่อของคุณสมบัตินี้ต้องถูกตั้งค่า ชนิดของข้อมูล และการตั้งค่า ขั้นตอนทั่วไปวัตถุประสงค์ ChangeProperty พยายามที่จะตั้งค่าคุณสมบัติAllowBypassKeyและ ถ้าไม่พบคุณสมบัติ ใช้เมธอดCreatePropertyเพื่อผนวกคุณสมบัติไปยังคอลเลกชันเสมอที่เหมาะสม นี่คือจำเป็นเนื่องจากคุณสมบัติAllowBypassKeyไม่ปรากฏในคอลเลกชันคุณสมบัติจนกว่าจะถูกเพิ่ม

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×