คุณสมบัติ Address

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Hyperlink

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Address เพื่อระบุหรือกำหนดเส้นทางไปยังวัตถุ เอกสาร เว็บเพจ หรือปลายทางอื่นๆ สำหรับวัตถุ Hyperlink ที่เกี่ยวข้องกับปุ่มคำสั่ง, ตัวควบคุมรูป หรือตัวควบคุมป้ายชื่อ คุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Address

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

การตั้งค่า

คุณสมบัติที่มีอยู่เป็นแบบนิพจน์สตริง แทนเส้นทางของคุณสมบัติHyperlinkAddressลงในไฟล์ (เส้นทาง UNC) หรือหน้าเว็บ (URL)

คุณสมบัติที่อยู่อยู่เท่านั้นพร้อมใช้งาน โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติอยู่คุณจะระบุคุณสมบัติHyperlinkAddressสำหรับตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์ลิงก์

ข้อสังเกต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเปอร์ลิงก์ที่อยู่และรูปแบบของพวกเขา ค้นหาข้อมูลอ้างอิงนักพัฒนา Access สำหรับหัวข้อคุณสมบัติHyperlinkAddressและHyperlinkSubAddress

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×