คุณสมบัติ ActiveForm

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Screen

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ActiveForm ร่วมกับวัตถุ Screen เพื่อระบุ หรืออ้างอิงไปยังฟอร์มที่มีโฟกัส และเป็นวัตถุ Form แบบอ่านอย่างเดียว

expression.ActiveForm

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

การตั้งค่า

ตั้งค่าคุณสมบัตินี้ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังฟอร์ม วัตถุที่มีโฟกัสที่เวลาที่เรียกใช้

คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งาน โดยใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) รหัส และเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในมุมมองทั้งหมด

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ActiveForm เพื่ออ้างอิงถึงฟอร์มที่ใช้งานอยู่ โดยใช้ร่วมกับคุณสมบัติหรือเมธอดของฟอร์มนั้น ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าคุณสมบัติ Name ของฟอร์มที่ใช้งานอยู่

Dim frmCurrentForm As Form
Set frmCurrentForm = Screen.ActiveForm
MsgBox "Current form is " & frmCurrentForm.Name

ถ้าฟอร์มย่อยได้รับโฟกัสอยู่ ActiveForm จะอ้างถึงฟอร์มหลัก ถ้าไม่มีฟอร์ม หรือฟอร์มย่อยใดๆ ได้รับโฟกัสอยู่ เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ ActiveForm จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×