คุณสมบัติ 'ใช้ตัวกรอง' (FilterOn)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ใช้ตัวกรอง เพื่อระบุหรือตัดสินใจว่าคุณสมบัติ ตัวกรอง ของฟอร์มหรือรายงานถูกนำไปใช้หรือไม่ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถถูกอ่าน/เขียนได้

expression.FilterOn

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

ถ้าคุณได้ระบุตัวกรองบนเซิร์ฟเวอร์ภายในโครงการ Microsoft Access (.adp) ให้ใช้คุณสมบัติ กรองตามฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติ ใช้ตัวกรอง ใช้ในการตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

คุณสมบัติ ตัวกรอง ของวัตถุจะถูกนำไปใช้

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) คุณสมบัติ ตัวกรอง ของวัตถุจะไม่ถูกนำไปใช้


หมายเหตุ: สำหรับรายงาน คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติใช้ตัวกรองโดยใช้แผ่นคุณสมบัติ ของรายงานหรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

สำหรับฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ใช้ตัวกรอง ในแมโคร หรือโดยใช้โค้ด VBA นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ด้วยการคลิก สลับตัวกรอง ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

เมื่อต้องการใช้ตัวกรองที่ถูกบันทึกไว้ ให้กดปุ่ม สลับตัวกรอง สำหรับฟอร์ม หรือนำตัวกรองไปใช้โดยใช้แมโครหรือ Visual Basic ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ FilterOn ให้เป็น True สำหรับฟอร์มหรือรายงาน ในกรณีของรายงาน คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ใช้ตัวกรอง ให้เป็น 'ใช่' ในแผ่นคุณสมบัติของรายงาน

ปุ่ม สลับตัวกรอง จะระบุสถานะของคุณสมบัติ ตัวกรอง และ ใช้ตัวกรอง โดยปุ่มจะปิดใช้งานจนกว่าจะมีการนำตัวกรองไปใช้ ถ้าตัวกรองที่มีอยู่แล้วถูกนำไปใช้อยู่ในปัจจุบัน ปุ่ม สลับตัวกรอง จะแสดงเป็นแบบถูกกด เมื่อต้องการนำตัวกรองไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์มหรือรายงาน ให้ระบุการตั้งค่าคุณสมบัติของเหตุการณ์ OnOpen ของฟอร์มโดยใช้แมโครที่ใช้แอคชัน ApplyFilter หรือกระบวนงานเหตุการณ์ที่ใช้เมธอด ApplyFilter ของวัตถุ DoCmd

คุณสามารถเอาตัวกรองออกด้วยการคลิกปุ่ม สลับตัวกรอง ที่ถูกกดอยู่ ภายใต้ เรียงลำดับและตัวกรอง บนแท็บ ข้อมูล หรือด้วยการใช้โค้ด VBA เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ FilterOn ให้เป็น False สำหรับรายงาน คุณสามารถเอาตัวกรองออกด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ใช้ตัวกรอง ให้เป็น ไม่ใช่ ในแผ่นคุณสมบัติของรายงาน

หมายเหตุ: เมื่อสร้างวัตถุใหม่ วัตถุนั้นจะสืบทอดคุณสมบัติ แหล่งระเบียนตัวกรองตัวกรองบนเซิร์ฟเวอร์ลำดับตาม และ ใช้การจัดลำดับตาม ของตารางหรือแบบสอบถามที่ใช้สร้างวัตถุนั้น สำหรับฟอร์มและรายงาน ตัวกรองที่สืบทอดจะไม่ถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดวัตถุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×