คุณสมบัติ 'ใช้การจัดลำดับตาม' (OrderByOn)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ใช้การจัดลำดับตาม เพื่อระบุว่าการตั้งค่าคุณสมบัติ ลำดับตาม ของวัตถุจะถูกนำไปใช้หรือไม่ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.OrderByOn

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ใช้การจัดลำดับตาม ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

การตั้งค่าคุณสมบัติ ลำดับตาม จะถูกใช้เมื่อเปิดวัตถุ

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) การตั้งค่าคุณสมบัติ ลำดับตาม จะไม่ถูกใช้เมื่อเปิดวัตถุ


หมายเหตุ: สำหรับรายงาน คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติOrderByOnโดยใช้ในรายงานแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

สำหรับวัตถุอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ใช้การจัดลำดับตาม ด้วยการคลิกปุ่ม เรียงลำดับ ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ หน้าแรก หรือโดยใช้ VBA

เมื่อวัตถุใหม่ถูกสร้าง สืบทอดการRecordSourceกรองลำดับตามOrderByOnและใช้ตัวกรองคุณสมบัติของตารางหรือแบบสอบถามที่สร้างจาก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงข้อความที่ระบุสถานะของคุณสมบัติ ใช้การจัดลำดับตาม สำหรับฟอร์ม "Mailing List"

MsgBox "OrderByOn property is " & _
Forms("Mailing List").OrderByOn

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×