คุณสมบัติ 'โมดอล' (Modal)

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม (Form)

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ โมดอล เพื่อระบุว่าฟอร์มหรือรายงานจะเปิดขึ้นในรูปแบบของหน้าต่างโมดอลหรือไม่ เมื่อฟอร์มหรือรายงานเปิดขึ้นในรูปแบบของหน้าต่างโมดอล คุณจะต้องปิดหน้าต่างนั้นเสียก่อน จึงจะสามารถย้ายโฟกัสไปยังวัตถุอื่นได้ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Modal

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ โมดอล จะใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

เปิดฟอร์มหรือรายงานในหน้าต่างโมดอล

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) เปิดฟอร์มในหน้าต่างที่ไม่ใช่โมดอล


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้แผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

เมื่อคุณเปิดหน้าต่างโมดอล หน้าต่างอื่นใน Microsoft Office Access 2007 จะถูกปิดการใช้งานจนกว่าคุณจะปิดฟอร์ม (ถึงแม้ว่าคุณสามารถสลับไปยังหน้าต่างในโปรแกรมประยุกต์อื่นได้ก็ตาม) เมื่อต้องการปิดการใช้งานเมนูและแถบเครื่องมือ นอกเหนือจากหน้าต่างอื่น ให้ตั้งคุณสมบัติ โมดอล และ ผุดขึ้น เป็น 'ใช่'

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ลักษณะเส้นขอบ เพื่อระบุชนิดของเส้นขอบสำหรับฟอร์ม โดยทั่วไปแล้ว ฟอร์มแบบโมดอลจะตั้งคุณสมบัติ ลักษณะเส้นขอบ เป็น 'กล่องโต้ตอบ'

tip

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ โมดอล ผุดขึ้น และ ลักษณะเส้นขอบ เพื่อสร้างกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่า โมดอล เป็น 'ใช่'่ ตั้งค่า ผุดขึ้น เป็น 'ใช่' และตั้งค่า ลักษณะเส้นขอบ เป็น 'กล่องโต้ตอบ' สำหรับกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

การตั้งค่าคุณสมบัติ โมดอล เป็น 'ใช่' จะทำให้ฟอร์มเป็นแบบโมดอลเฉพาะเมื่อคุณทำดังนี้

  • เปิดในมุมมองฟอร์มจากบานหน้าต่างนำทาง

  • เปิดในมุมมองฟอร์ม โดยใช้แมโครหรือโค้ด VBA

  • สลับจากมุมมองออกแบบไปยังมุมมองฟอร์ม

เมื่อฟอร์มเป็นแบบโมดอล คุณไม่สามารถสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลจากมุมมองฟอร์มได้ แม้ว่าคุณสามารถสลับไปยังมุมมองออกแบบแล้วไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลได้

ฟอร์มจะไม่ใช่ฟอร์มแบบโมดอลในมุมมองออกแบบหรือมุมมองแผ่นข้อมูล และไม่ใช่แบบโมดอลด้วยถ้าคุณสลับจากมุมมองแผ่นข้อมูลไปยังมุมมองฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้การตั้งค่า 'โต้ตอบ' ของอาร์กิวเมนต์ของแอคชันในโหมดหน้าต่างของแอคชัน OpenForm เพื่อเปิดฟอร์มโดยมีการตั้งค่าคุณสมบัติ โมดอล และ ผุดขึ้น เป็น 'ใช่'

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการส่งกลับค่าของคุณสมบัติ โมดอล สำหรับฟอร์ม "การป้อนใบสั่งซื้อ" คุณจะสามารถใช้โค้ดต่อไปนี้

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

เมื่อต้องการตั้งค่าของคุณสมบัติ โมดอล คุณสามารถใช้โค้ดต่อไปนี้

Forms("Order Entry").Modal = True

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×