คุณสมบัติ 'แหล่งตัวควบคุม' (ControlSource)

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ ListBox

วัตถุ CheckBox

วัตถุ OptionButton

วัตถุ ComboBox

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ CustomControl

วัตถุ TextBox

วัตถุ GroupLevel

วัตถุ ToggleButton

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ControlSource เพื่อระบุว่าข้อมูลใดบ้างจะปรากฏใน ตัวควบคุม ได้ คุณสามารถแสดงและแก้ไขข้อมูลที่ผูกติดกับเขตข้อมูลในตารางคิวรี หรือคำสั่ง SQL ได้ คุณยังสามารถแสดงผลลัพธ์ของ นิพจน์ ได้อีกด้วย อ่าน/เขียน สตริง

นิพจ น์.ControlSource

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

การตั้งค่า

คุณสมบัติ ControlSource ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ชื่อเขตข้อมูล

ตัวควบคุมจะถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในตาราง คิวรี หรือคำสั่ง SQL ข้อมูลจากเขตข้อมูลจะแสดงในตัวควบคุม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในตัวควบคุมจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เมื่อต้องการทำให้ตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ใหตั้งค่าคุณสมบัติ Locked เป็น Yes) ถ้าคุณคลิกที่ตัวควบคุมที่ผูกติดกับเขตข้อมูลที่มี ชนิดข้อมูล Hyperlink คุณจะข้ามไปยังปลายทางที่ระบุไว้ในที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ

นิพจน์

ตัวควบคุมแสดงข้อมูลที่ถูกสร้างโดยนิพจน์ ข้อมูลนี้สามารถถูกผู้ใช้เปลี่ยนแปลงได้ แต่จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูล


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource สำหรับตัวควบคุมโดยใช้ แผ่นคุณสมบัติแมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ของตัวควบคุมได้

คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource สำหรับ กล่องข้อความ โดยพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ลงในกล่องข้อความในมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงานได้โดยตรง

สำหรับรายงาน คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยเลือกที่เขตข้อมูล หรือพิมพ์นิพจน์ในหน้าต่างป็อปอัพเขตข้อมูล/นิพจน์ในบานหน้าต่างกลุ่ม เรียงลำดับ และทั้งหมด

ใน VBA ให้ใช้ นิพจน์สตริง เพื่อตั้งค่าของคุณสมบัตินี้

ข้อสังเกต

สำหรับระดับกลุ่มรายงาน คุณสมบัติ ControlSource จะกำหนดเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่จะจัดกลุ่ม

หมายเหตุ: คุณสมบัติ ControlSource นำไปใช้กับตัวควบคุม กล่องกาเครื่องหมายปุ่มตัวเลือก หรือ ปุ่มสลับ ใน กลุ่มตัวเลือก ไม่ได้ คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับกลุ่มตัวเลือกเท่านั้น

สำหรับรายงาน คุณสมบัติ ControlSource นำไปใช้ได้กับระดับกลุ่มรายงานเท่านั้น

ฟอร์มและรายงานทำหน้าที่เป็น "หน้าต่าง" สู่ฐานข้อมูลของคุณ คุณระบุแหล่งข้อมูลหลักสำหรับฟอร์มหรือรายงานโดยการตั้งค่าคุณสมบัติ RecordSource ไปยังตาราง คิวรี หรือคำสั่ง SQL จากนั้นคุณจะสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource ไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหรือไปยังนิพจน์ได้ ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource เป็นนิพจน์ ค่าที่แสดงจะเป็นอ่านอย่างเดียว และจะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้ง ค่าตัวอย่าง

คำอธิบาย

LastName

สำหรับตัวควบคุม ข้อมูลจากเขตข้อมูล LastName จะแสดงในตัวควบคุม สำหรับระดับกลุ่มรายงาน Microsoft Office Access 2007 จัดกลุ่มข้อมูลตามนามสกุล

=Date( ) + 7

สำหรับตัวควบคุม นิพจน์นี้แสดงวันที่เจ็ดวันนับจากวันนี้ในตัวควบคุม

=DatePart("q",ShippedDate)

สำหรับตัวควบคุม นิพจน์นี้แสดงไตรมาสของวันที่จัดส่ง สำหรับระดับกลุ่มรายงาน Access จัดกลุ่มข้อมูลตามไตรมาสของวันที่จัดส่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource สำหรับกล่องข้อความชื่อ AddressPart ไปยังเขตข้อมูลชื่อ City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

ตัวอย่างถัดไปตั้งค่าคุณสมบัติ ControlSource สำหรับกล่องข้อความชื่อ Expected ไปยังนิพจน์ =Date() + 7

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×