คุณสมบัติ 'แหล่งของรายการ' (SourceItem)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ ObjectFrame

คุณสามารถใช้คุณสมบัติSourceItemเพื่อระบุข้อมูลภายในไฟล์การเชื่อมโยงเมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยงวัตถุ OLE อ่าน/เขียนสตริงข้อความ

expression.SourceItem

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งของรายการ ด้วยการระบุข้อมูลในหน่วยที่โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างวัตถุรู้จัก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเชื่อมโยงเข้ากับ Microsoft Office Excel 2007 คุณจะต้องระบุการตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งของรายการ ด้วยการใช้การอ้างอิงเซลล์ หรือการอ้างอิงช่วงของเซลล์ เช่น R1C1 หรือ R3C4:R9C22 หรือช่วงที่มีการตั้งชื่อ เช่น Revenues

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดไวยากรณ์ที่จะใช้อธิบายหน่วยของข้อมูลสำหรับวัตถุใดๆ นั้น ให้ดูเอกสารสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สร้างวัตถุนั้น

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้ตัวควบคุมแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ใน Visual Basic คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ด้วยการใช้นิพจน์สตริง

จะต้องตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิด OLE ที่อนุญาต ของตัวควบคุมเป็น เชื่อมโยง หรือ แบบใดก็ได้ เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้ นอกจากนี้ ให้ใช้คุณสมบัติ แหล่งเอกสาร ของตัวควบคุมเพื่อระบุแฟ้มที่จะเชื่อมโยง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้สร้างวัตถุ OLE ที่มีการเชื่อมโยงโดยใช้กรอบวัตถุที่ไม่ถูกผูกไว้ชื่อว่า OLE1 และกำหนดขนาดตัวควบคุมเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดของวัตถุเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มคำสั่ง

Sub Command1_Click
OLE1.Class = "Excel.Sheet" ' Set class name.
' Specify type of object.
OLE1.OLETypeAllowed = acOLELinked
' Specify source file.
OLE1.SourceDoc = "C:\Excel\Oletext.xls"
' Specify data to create link to.
OLE1.SourceItem = "R1C1:R5C5"
' Create linked object.
OLE1.Action = acOLECreateLink
' Adjust control size.
OLE1.SizeMode = acOLESizeZoom
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×