คุณสมบัติ 'แท็บอัตโนมัติ' (AutoTab)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ แท็บอัตโนมัติ ในการระบุว่า แท็บอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่ออักขระตัวสุดท้ายอนุญาตให้ป้อนรูปแบบการป้อนข้อมูลของตัวควบคุมกล่องข้อความ แท็บอัตโนมัติจะย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมถัดไปในลำดับของแท็บของฟอร์ม คุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.AutoTab

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

การตั้งค่า

คุณสมบัติ แท็บอัตโนมัติ ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

มีการทำงานของแท็บเมื่อป้อนอักขระที่สามารถยอมรับได้ตัวสุดท้ายลงในกล่องข้อความ

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) ไม่มีการทำงานของแท็บเมื่อป้อนอักขระที่สามารถยอมรับได้ตัวสุดท้ายลงในกล่องข้อความ


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยการใช้ในฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้โดยใช้ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้นของตัวควบคุม หรือใช้คุณสมบัติ DefaultControl ในโค้ด VBA

คุณสมบัติ แท็บอัตโนมัติ จะมีผลกับลักษณะการทำงานของแท็บในทั้งมุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล

ข้อสังเกต

คุณสามารถสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับตัวควบคุมได้ด้วยการใช้คุณสมบัติ รูปแบบการป้อนข้อมูล

คุณยังสามารถสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติtMaskInpuสำหรับเขตข้อมูลในแบบฟอร์มตารางหรือคิวรี ถ้าเขตข้อมูลถูกลากลงในฟอร์มจากรายการเขตข้อมูล รูปแบบการป้อนข้อมูลของเขตข้อมูลจะสืบทอดมาจากตัวควบคุมกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ แท็บอัตโนมัติ ถ้าคุณมีกล่องข้อความบนฟอร์มซึ่งปกติคุณจะป้อนจำนวนอักขระสูงสุดสำหรับแต่ละระเบียน หลังจากที่คุณได้ป้อนจำนวนอักขระสูงสุดแล้ว โฟกัสจะย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไปตามลำดับแท็บโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้สำหรับเขตข้อมูล CategoryType ซึ่งต้องมีความยาว 5 อักขระเสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×