คุณสมบัติ 'แท็ก' (Tag)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Image

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SubForm

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Label

วัตถุ Page

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Line

วัตถุ PageBreak

วัตถุ TextBox

วัตถุ CommandButton

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุ Form

วัตถุ OptionButton

วัตถุส่วน (Section)

เก็บข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับ ฟอร์มรายงานData Access Pageส่วน หรือ ตัวควบคุม ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Access 2007 คุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Tag

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสามารถใส่นิพจน์สตริงที่มีความยาวถึง 2048 อักขระได้ โดยการตั้งค่าเริ่มต้นคือสตริงความยาวเป็นศูนย์ (" ")

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้วัตถุแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ซึ่งจะแตกต่างกับคุณสมบัติอื่นๆ เพราะการตั้งค่าคุณสมบัติ แท็ก จะไม่มีผลต่อแอตทริบิวต์ใดๆ ของวัตถุ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดสตริงการระบุไปยังวัตถุได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการตั้งค่าคุณสมบัติสตริงอื่น หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติ แท็ก นี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการตรวจสอบตัวระบุสำหรับฟอร์ม รายงาน Data Access Page ส่วน หรือตัวควบคุมที่ถูกส่งเป็นตัวแปรไปยังกระบวนงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้คุณสมบัติ แท็ก เพื่อแสดงข้อความแบบกำหนดเองเกี่ยวกับตัวควบคุมบนฟอร์ม เมื่อตัวควบคุมได้รับโฟกัส ข้อความอธิบายที่แสดงไว้ในตัวควบคุมป้ายชื่อที่เรียกว่า lblMessage คุณสามารถระบุเนื้อความลงในข้อความได้ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ แท็ก สำหรับแต่ละตัวควบคุมไปยังสตริงข้อความสั้นๆ เมื่อตัวควบคุมได้รับโฟกัส คุณสมบัติ แท็ก ของตัวควบคุมจะถูกกำหนดไปยังป้ายชื่อคุณสมบัติ ป้ายคำอธิบาย ของตัวควบคุม ตัวอย่างนี้จะแสดงข้อความอธิบายสำหรับกล่องข้อความที่ชื่อ txtDescription และปุ่มคำสั่งที่ชื่อ cmdButton บนฟอร์ม

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×