คุณสมบัติ 'เลือกหลายรายการ' (MultiSelect)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ ListBox

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ MultiSelect เพื่อระบุว่าผู้ใช้สามารถเลือกหลายรายการใน กล่องรายการ บน ฟอร์ม ได้หรือไม่ และระบุวิธีการเลือกหลายรายการ อ่าน/เขียน ไบต์

นิพจน์ MultiSelect

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ MultiSelect ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ไม่มี

0

(ค่าเริ่มต้น) ไม่อนุญาตให้เลือกหลายรายการ

แบบธรรมดา

1

เลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายรายการได้ด้วยการคลิกด้วยเมาส์หรือการกด SPACEBAR

แบบเพิ่มเติม

2

เลือกหลายรายการโดยกด SHIFT ค้างไว้และคลิกรายการด้วยเมาส์หรือกด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อขยายการเลือกจากรายการที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ไปยังรายการปัจจุบัน คุณยังสามารถเลือกรายการได้โดยการลากด้วยเมาส์ กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกรายการหรือคลิกยกเลิกการเลือกรายการนั้น


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ MultiSelect โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของกล่องรายการ แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ได้

คุณสมบัตินี้สามารถตั้งค่าในมุมมองการออกแบบฟอร์มเท่านั้น

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ListIndex เพื่อส่งกลับหมายเลขดัชนีสำหรับรายการที่เลือก เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ MultiSelect เป็นแบบเพิ่มเติมหรือแบบธรรมดา คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Selected ของกล่องรายการหรือคอลเลกชัน ItemsSelected เพื่อกำหนดรายการที่ถูกเลือก นอกจากนี้ เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ MultiSelect เป็นแบบเพิ่มเติมหรือแบบง่าย ค่าของตัวควบคุมกล่องรายการจะเป็น Null เสมอ

ถ้าตั้งค่าคุณสมบัติ MultiSelect เป็นแบบเพิ่มเติม การทำคิวรีกล่องรายการอีกครั้งจะล้างรายการที่เลือกทั้งหมดที่ผู้ใช้เลือก

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการส่งกลับค่าของคุณสมบัติ MultiSelect สำหรับกล่องรายการที่ชื่อ "ประเทศ" บนแบบฟอร์ม "ลำดับรายการ" คุณสามารถใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ MultiSelect คุณสามารถใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×