คุณสมบัติ 'เมื่อไม่อยู่ในรายการ' (OnNotInList)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

ตั้งค่าหรือส่งกลับค่าของกล่อง เมื่อไม่อยู่ในรายการ ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของกล่องคำสั่งผสม โดยคุณสมบัตินี้จะมีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.OnNotInList

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแอคชันในแบบโปรแกรมซึ่ง Microsoft Office Access 2007 จะกระทำเมื่อมีการทริกเกอร์เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ระหว่างการเรียกเหตุการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของนิพจน์ หรือสลับจากกระบวนงานเหตุการณ์เป็นนิพจน์หรือแมโคร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามีการทริกเกอร์เหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ ไม่อยู่ในรายการ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสม ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการของกล่องคำสั่งผสม

ค่า OnNotInList จะเป็นค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เลือกในหน้าต่าง เลือกตัวสร้าง (เข้าถึงโดยการคลิกปุ่ม สร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่อง เมื่อไม่อยู่ในรายการ ในแผ่นคุณสมบัติของกล่องคำสั่งผสม)

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างนิพจน์ ค่าจะเป็น "=expression" โดย expression คือนิพจน์จากหน้าต่างตัวสร้างนิพจน์

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างแมโคร ค่าจะเป็นชื่อของแมโคร

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างโค้ด ค่าจะเป็น "[กระบวนงานเหตุการณ์]"

ถ้ากล่อง เมื่อไม่อยู่ในรายการ ว่างเปล่า ค่าคุณสมบัติจะเป็นสตริงที่ว่างเปล่า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะพิมพ์ค่าของคุณสมบัติ OnNotInList ในหน้าต่าง Immediate สำหรับกล่องคำสั่งผสม "State" ในฟอร์ม "Order Entry"

Debug.Print Forms("Order Entry"). _
Controls("State").OnNotInList

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×