คุณสมบัติ 'เมื่อกด Enter' (OnEnter)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุกรอบวัตถุ (ObjectFrame)

วัตถุกล่องกาเครื่องหมาย (CheckBox)

วัตถุปุ่มตัวเลือก (OptionButton)

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

วัตถุกลุ่มตัวเลือก (OptionGroup)

วัตถุปุ่มคำสั่ง (CommandButton)

วัตถุฟอร์มย่อย (SubForm)

วัตถุตัวควบคุมแบบกำหนดเอง (CustomControl)

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

วัตถุกล่องรายการ (ListBox)

วัตถุปุ่มสลับ (ToggleButton)

ตั้งค่าหรือส่งกลับค่าของกล่อง เมื่อกด Enter ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ของวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ' โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.OnEnter

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัตินี้จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแอคชันในแบบโปรแกรมซึ่ง Microsoft Office Access 2007 จะกระทำเมื่อมีการทริกเกอร์เหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ระหว่างการเรียกเหตุการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของนิพจน์ หรือสลับจากกระบวนงานเหตุการณ์เป็นนิพจน์หรือแมโคร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามีการทริกเกอร์เหตุการณ์ใด

เหตุการณ์ Enter จะเกิดขึ้นก่อนที่ตัวควบคุมจะได้รับโฟกัสจากตัวควบคุมในฟอร์มเดียวกัน

ค่า OnEnter จะเป็นค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เลือกในหน้าต่าง เลือกตัวสร้าง (เข้าถึงโดยการคลิกปุ่ม สร้าง ที่อยู่ถัดจากกล่อง เมื่อกด Enter ในแผ่นคุณสมบัติของวัตถุ)

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างนิพจน์ ค่าจะเป็น "=expression" โดย expression คือนิพจน์จากหน้าต่างตัวสร้างนิพจน์

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างแมโคร ค่าจะเป็นชื่อของแมโคร

  • ถ้ามีการเลือกตัวสร้างโค้ด ค่าจะเป็น "[กระบวนงานเหตุการณ์]"

ถ้ากล่อง เมื่อกด Enter ว่างเปล่า ค่าคุณสมบัติจะเป็นสตริงที่ว่างเปล่า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ Enter เข้ากับแมโคร "Enter_Macro" สำหรับปุ่มที่มีชื่อว่า "OK" บนฟอร์ม "Order Entry"

Forms("Order Entry").Controls("OK").OnEnter = "Enter_Macro"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×