คุณสมบัติ 'เกี่ยวกับ'

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

ส่งค่ากลับหรือตั้งค่า String ที่แสดงรุ่นและข้อมูลลิขสิทธิ์ของตัวควบคุม ActiveX คุณสมบัตินี้อ่าน/เขียนได้

expression.About

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการดูกล่อง About ที่แสดงรุ่นและข้อมูลลิขสิทธิ์ของตัวควบคุม ActiveX ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ เกี่ยวกับ ในแผ่นคุณสมบัติของ Microsoft Office Access 2007จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง ทางด้านขวาของกล่องคุณสมบัติ

หมายเหตุ: กล่อง About ไม่พร้อมใช้งานในตัวควบคุม ActiveX บนData Access Page

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×