คุณสมบัติ 'หลายแถว' (MultiRow)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

คอลเลกชันตัวควบคุมแท็บ (TabControl)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ หลายแถว เพื่อระบุหรือกำหนดตัวควบคุมแท็บให้สามารถแสดงได้มากกว่าหนึ่งแถวของแท็บ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.MultiRow

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ หลายแถว จะใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

แถวหลายแถวได้รับการอนุญาต

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) แถวหลายแถวไม่ได้รับการอนุญาต


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติหลายแถวโดยใช้ตัวควบคุมแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้โดยใช้ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้น หรือคุณสมบัติ DefaultControl ในโค้ด VBA

เมื่อคุณสมบัติ MultiRow ถูกตั้งค่าเป็น True จำนวนแถวจะถูกกำหนดโดยความกว้างและจำนวนแท็บ จำนวนแถวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าตัวควบคุมถูกปรับขนาดหรือถ้าแท็บถูกเพิ่มเติมไปที่ตัวควบคุม

เมื่อคุณสมบัติ MultiRow ถูกตั้งค่าเป็น False และความกว้างของแท็บเกินกว่าความกว้างของตัวควบคุม ปุ่มนำทางจะปรากฏบนด้านขวาของตัวควบคุมแท็บ คุณสามารถใช้ปุ่มนำทางเลื่อนผ่านแท็บทั้งหมดบนตัวควบคุมแท็บ

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการส่งกลับค่าของคุณสมบัติ MultiRow สำหรับแท็บที่มีชื่อว่า "Details" บนฟอร์ม "Order Entry" คุณจะสามารถใช้โค้ดต่อไปนี้

Dim b As Boolean
b = Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow

เมื่อต้องการตั้งค่าของคุณสมบัติ MultiRow คุณจะสามารถใช้โค้ดต่อไปนี้:

Forms("Order Entry").Controls("Details").MultiRow = True

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×