คุณสมบัติ 'ส่วนหัวของหน้า' (PageHeader)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Report

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ PageHeader เพื่อกำหนดว่าหัวกระดาษของรายงานจะพิมพ์ออกมาในหน้าเดียวกันกับส่วนหัวรายงาน อ่าน/เขียนไบต์

นิพจน์ PageHeader

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ PageHeader ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ทุกหน้า

0

(ค่าเริ่มต้น) พิมพ์หัวกระดาษบนทุกหน้าของรายงาน

ไม่พิมพ์กับส่วนหัวรายงาน

1

ไม่พิมพ์หัวกระดาษบนหน้าเดียวกับส่วนหัวรายงาน

ไม่พิมพ์กับส่วนท้ายรายงาน

2

ไม่พิมพ์หัวกระดาษบนหน้าเดียวกับส่วนท้ายรายงาน Microsoft Office Access 2007 พิมพ์ส่วนท้ายรายงานบนหน้าใหม่

ไม่พิมพ์กับส่วนหัว/ส่วนท้ายรายงาน

3

ไม่พิมพ์หัวกระดาษบนหน้าที่มีส่วนหัวหรือส่วนท้ายรายงาน Access พิมพ์ส่วนท้ายรายงานบนหน้าใหม่


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของรายงาน, แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ของฟอร์ม

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ PageHeader ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

โดยปกติ Access จะพิมพ์หัวกระดาษรายงานบนทุกหน้าในรายงานรวมถึงหน้าแรกและหน้าสุดท้าย

ในมุมมองออกแบบรายงาน คลิก หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ภายใต ้แสดง/ซ่อน ในแท็บ จัดเรียง เพื่อแสดงส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หมายเหตุ: เมื่อพิมพ์ฟอร์ม หัวกระดาษจะพิมพ์บนทุกหน้าเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ PageHeader สำหรับรายงานให้ไม่พิมพ์กับส่วนหัวรายงาน เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวอย่างนี้ ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในหน้าต่างแก้ไขจุดบกพร่องสำหรับรายงานที่ชื่อว่า รายงาน1

Reports!Report1.PageHeader = 1

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×