คุณสมบัติ 'ส่วนหัวของหน้า' (PageHeader)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ส่วนหัวของหน้า ในการระบุส่วนหัวของหน้ารายงานที่จะพิมพ์บนหน้าเดียวกันกับส่วนหัวของรายงาน โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Byte ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.PageHeader

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ส่วนหัวของหน้า จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

All Pages

0

(ค่าเริ่มต้น) ส่วนหัวของหน้าจะถูกพิมพ์บนทุกหน้าของรายงาน

Not With Rpt Hdr

1

ส่วนหัวของหน้าจะไม่ถูกพิมพ์บนหน้าเดียวกันกับส่วนหัวรายงาน

Not With Rpt Ftr

2

ส่วนหัวของหน้าจะไม่ถูกพิมพ์บนหน้าเดียวกันกับส่วนท้ายของรายงาน Microsoft Office Access 2007 จะพิมพ์ส่วนท้ายของรายงานบนหน้าใหม่

Not With Rpt Hdr/Ftr

3

ส่วนหัวของหน้าจะไม่ถูกพิมพ์บนหน้าที่มีส่วนหัวของรายงานหรือส่วนท้ายของรายงาน Access จะพิมพ์ส่วนท้ายของรายงานบนหน้าใหม่


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ได้ โดยใช้ของรายงานแผ่นคุณสมบัติ เวิร์กแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ส่วนหัวของหน้า ได้ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง

โดยปกติ Access จะพิมพ์ส่วนหัวของหน้ารายงานบนทุกๆ หน้าในรายงาน รวมไปถึงหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของรายงาน

ในมุมมองออกแบบรายงาน คลิกหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษของหน้า ภายใต้แสดง/ซ่อน บนแท็บจัดเรียง เพื่อแสดงส่วนหัวของหน้าและส่วนท้ายของหน้า

หมายเหตุ: เมื่อฟอร์มถูกพิมพ์ ส่วนหัวของหน้าจะถูกพิมพ์บนทุกหน้าเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ ส่วนหัวของหน้า สำหรับรายงานเป็น Not With Rpt Hdr เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวอย่างนี้ ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ลงในหน้าต่าง Debug สำหรับรายงานที่มีชื่อว่า Report1

Reports!Report1.PageHeader = 1

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×