คุณสมบัติ 'สีพื้นหลัง' (BackColor)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุกรอบวัตถุ (ObjectFrame)

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

วัตถุกลุ่มตัวเลือก (OptionGroup)

วัตถุเงื่อนไขรูปแบบ (FormatCondition)

วัตถุสี่เหลี่ยม (Rectangle)

วัตถุรูป (Image)

วัตถุส่วน (Section)

วัตถุป้ายชื่อ (Label)

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

วัตถุกล่องรายการ (ListBox)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ สีพื้นหลัง ในการระบุสีภายในของตัวควบคุมหรือส่วน โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Long ที่สามารถอ่านเขียนได้

expression.BackColor

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

การตั้งค่า

คุณสมบัติ สีพื้นหลัง มีนิพจน์ตัวเลขที่สอดคล้องกับสีที่ใช้ในการเติมภายในตัวควบคุมหรือส่วน

คุณสามารถใช้ ตัวสร้างสี เพื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยการคลิกปุ่ม สร้าง ทางด้านขวาของกล่องคุณสมบัติในแผ่นคุณสมบัติ การใช้ ตัวสร้างสี ทำให้คุณสามารถกำหนดสีพื้นหลังแบบกำหนดเองสำหรับตัวควบคุมหรือส่วนได้

คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้ตัวควบคุม หรือส่วนของแผ่นคุณสมบัติ, แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด หรือใช้คำสั่งเติมสี ภายใต้ฟอนต์ (บนตัวออกแบบ หรือแท็บรูป โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง)

ในโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใช้นิพจน์ที่เลขการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ตั้งค่าคุณสมบัตินี้มีชนิดข้อมูลของยาว

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้โดยใช้ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้นของตัวควบคุม หรือคุณสมบัติ DefaultControl ในโค้ด VBA

สำหรับวัตถุ ตาราง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้คำสั่ง สีเติม ใต้ แบบอักษร ในแท็บ ข้อมูล หรือใช้โค้ด VBA โดยใช้คุณสมบัติ DatasheetBackColor

ข้อสังเกตุ

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติ สีพื้นหลัง ถ้ามีคุณสมบัติ ลักษณะพื้นหลัง อยู่จะต้องตั้งค่าให้เป็น ปกติ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชัน RGB เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ BorderColorBackColor และ ForeColor ตามค่าของกล่องข้อความ txtPastDue คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน QBColor เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ ใส่โค้ดต่อไปนี้ในเหตุการณ์ Form_Current( ) เพื่อตั้งค่าคุณลักษณะการแสดงผลตัวควบคุมทันทีที่ผู้ใช้เปิดฟอร์มหรือย้ายไประเบียนใหม่

Sub Form_Current()
Dim curAmntDue As Currency, lngBlack As Long
Dim lngRed As Long, lngYellow As Long, lngWhite As Long
If Not IsNull(Me!txtPastDue.Value) Then
curAmntDue = Me!txtPastDue.Value
Else
Exit Sub
End If
lngRed = RGB(255, 0, 0)
lngBlack = RGB(0, 0, 0)
lngYellow = RGB(255, 255, 0)
lngWhite = RGB(255, 255, 255)
If curAmntDue > 100 Then
Me!txtPastDue.BorderColor = lngRed
Me!txtPastDue.ForeColor = lngRed
Me!txtPastDue.BackColor = lngYellow
Else
Me!txtPastDue.BorderColor = lngBlack
Me!txtPastDue.ForeColor = lngBlack
Me!txtPastDue.BackColor = lngWhite
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×