คุณสมบัติ 'วนรอบ' (Cycle)

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ วนรอบ เพื่อระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม TAB และ โฟกัส อยู่ใน ตัวควบคุม สุดท้ายบนฟอร์มที่ผูก อ่าน/เขียน ไบต์

นิพจน์.Cycle

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ วนรอบ จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ระเบียนทั้งหมด

0

(ค่าเริ่มต้น) การกดปุ่ม TAB จากตัวควบคุมสุดท้ายบนฟอร์มจะย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมแรกใน ลำดับของแท็บ ในระเบียนถัดไป

ระเบียนปัจจุบัน

1

การกดปุ่ม TAB จากตัวควบคุมสุดท้ายบนระเบียนจะย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมแรกในลำดับแท็บในระเบียนเดียวกัน

หน้าปัจจุบัน

2

การกดปุ่ม TAB จากตัวควบคุมสุดท้ายบนหน้าจะย้ายโฟกัสกลับไปยังตัวควบคุมแรกในลำดับแท็บบนหน้า


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ วนรอบ ได้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของฟอร์ม แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA)

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ วนรอบ ได้ในทุกมุมมอง

เมื่อคุณกดปุ่ม TAB บนฟอร์ม โฟกัสจะย้ายผ่านตัวควบคุมบนฟอร์มตามตำแหน่งของแต่ละตัวควบคุมในลำดับแท็บ

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ วนรอบ เป็น ระเบียนทั้งหมด สำหรับฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับรายการข้อมูล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถย้ายไปยังระเบียนใหม่โดยการกดปุ่ม TAB

หมายเหตุ: คุณสมบัติ วนรอบ จะควบคุมเฉพาะลักษณะการทำงานของปุ่ม TAB บนฟอร์มที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ ถ้าตัวควบคุมฟอร์มย่อยอยู่ในลำดับแท็บ เมื่อตัวควบคุมฟอร์มย่อยได้รับโฟกัส การตั้งค่าคุณสมบัติ วนรอบ สำหรับฟอร์มย่อยจะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม TAB

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังภายนอกตัวควบคุมฟอร์มย่อย ให้กด CTRL+TAB

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×