คุณสมบัติ 'วนรอบ' (Cycle)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม (Form)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ วนรอบ เพื่อระบุสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดแป้น TAB และโฟกัสอยู่ที่ตัวควบคุมสุดท้ายบนฟอร์มที่ถูกผูกไว้ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Byte ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Cycle

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ วนรอบ ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ระเบียนทั้งหมด

0

(ค่าเริ่มต้น) การกดแป้น TAB จากตัวควบคุมสุดท้ายบนฟอร์มจะเป็นการย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมแรกในลำดับของแท็บในระเบียนถัดไป

ระเบียนปัจจุบัน

1

การกดแป้น TAB จากตัวควบคุมสุดท้ายบนระเบียนจะเป็นการย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมแรกในลำดับแท็บในระเบียนเดียวกัน

เพจปัจจุบัน

2

การกดแป้น TAB จากตัวควบคุมสุดท้ายบนเพจจะเป็นการย้ายโฟกัสกลับมายังตัวควบคุมแรกในลำดับแท็บบนเพจนั้น


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติวงกลมโดยใช้แบบฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ วนรอบ ได้ในทุกมุมมอง

เมื่อคุณกดแป้น TAB บนฟอร์ม โฟกัสจะเคลื่อนผ่านตัวควบคุมบนฟอร์มไปตามตำแหน่งของตัวควบคุมแต่ละตำแหน่งในลำดับแท็บ

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ วนรอบ เป็น ระเบียนทั้งหมด สำหรับฟอร์มที่ออกแบบเพื่อป้อนข้อมูล คุณสมบัตินี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้แป้น TAB ในการย้ายไปที่ระเบียนใหม่ได้

หมายเหตุ: คุณสมบัติ วนรอบ จะควบคุมลักษณะการทำงานของแป้น TAB ในฟอร์มที่ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เท่านั้น ถ้าตัวควบคุมฟอร์มย่อยอยู่ในลำดับแท็บ เมื่อตัวควบคุมฟอร์มย่อยได้รับโฟกัส การตั้งค่าของคุณสมบัติ วนรอบ ในฟอร์มย่อยจะกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกดแป้น TAB

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปภายนอกตัวควบคุมฟอร์มย่อย ให้กด CTRL+TAB

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×