คุณสมบัติ 'ล็อก' (Locked)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุกรอบวัตถุที่ถูกผูก (BoundObjectFrame)

วัตถุปุ่มตัวเลือก (OptionButton)

วัตถุกล่องกาเครื่องหมาย (CheckBox)

วัตถุกลุ่มตัวเลือก (OptionGroup)

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

วัตถุฟอร์มย่อย (SubForm)

วัตถุตัวควบคุมแบบกำหนดเอง (CustomControl)

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

วัตถุกล่องรายการ (ListBox)

วัตถุปุ่มสลับ (ToggleButton)

วัตถุกรอบวัตถุ (ObjectFrame)

คุณสมบัติ ล็อก ระบุว่าคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในตัวควบคุมในมุมมองฟอร์มได้หรือไม่ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้expression.Locked

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ล็อก ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

(ค่าเริ่มต้นสำหรับกรอบวัตถุที่ไม่ได้ผูกไว้) ตัวควบคุมจะทำงานได้ตามปกติ แต่จะไม่อนุญาตให้แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูล

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมด ยกเว้นกรอบวัตถุที่ไม่ได้ผูกไว้) ตัวควบคุมจะทำงานได้ตามปกติ และอนุญาตให้แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูล

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ได้ โดยการใช้ในฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ใช้คุณสมบัติ ล็อก เพื่อป้องกันข้อมูลในเขตข้อมูล โดยทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ตัวควบคุมแสดงเฉพาะข้อมูล โดยไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล หรือคุณอาจต้องการล็อกตัวควบคุมจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้สลับคุณสมบัติ เปิดใช้งาน ของปุ่มคำสั่ง และคุณสมบัติ เปิดใช้งาน และ ล็อก ของตัวควบคุม โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพนักงานที่แสดงในระเบียนปัจจุบัน ถ้าพนักงานเป็นผู้จัดการ ปุ่ม SalaryDetails ก็จะถูกเปิดใช้งาน และตัวควบคุม PersonalInfo จะถูกปลดล็อกและเปิดใช้งาน

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×