คุณสมบัติ 'ลำดับการจัดเรียง' (SortOrder)

คุณใช้คุณสมบัติ SortOrder เพื่อระบุ ลำดับการจัดเรียง สำหรับเขตข้อมูลและนิพจน์ในรายงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพิมพ์รายการของผู้จำหน่าย คุณสามารถเรียงลำดับระเบียนตามตัวอักษรของชื่อบริษัท อ่าน/เขียน บูลีน

นิพจน์.SortOrder

จำเป็นต้องมี นิพจน์ นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ ใช้กับ

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ SortOrder จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

จากน้อยไปหามาก

False

(ค่าเริ่มต้น) เรียงลำดับค่าจากน้อยไปหามาก (A ถึง Z, 0 ถึง 9)

จากมากไปหาน้อย

True

เรียงลำดับค่าจากมากไปหาน้อย (Z ถึง A, 9 ถึง 0)


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ SortOrder โดยใช้บานหน้าต่างกลุ่ม เรียงลำดับ และทั้งหมด แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ได้

ใน Visual Basic คุณตั้งค่าคุณสมบัติ SortOrder ในมุมมองออกแบบ มุมมองเค้าโครง หรือในกระบวนงานเหตุการณ์ Open ของรายงาน โดยการใช้คุณสมบัติ GroupLevel

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าลำดับการเรียงจากน้อยไปหามากสำหรับระดับกลุ่มแรกในรายงาน "สรุปผลิตภัณฑ์"

Reports("Product Summary").GroupLevel(0).SortOrder = False  
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×