คุณสมบัติ 'ลำดับการจัดเรียง' (SortOrder)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้คุณสมบัติSortOrderเมื่อต้องการระบุลำดับการจัดเรียง สำหรับเขตข้อมูลที่และนิพจน์ในรายงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังพิมพ์รายการของผู้จำหน่าย คุณสามารถเรียงลำดับระเบียนตามลำดับตัวอักษรตามชื่อบริษัท อ่าน/เขียนบูลี

expression.SortOrder

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ลำดับการจัดเรียง จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

Ascending

False

(ค่าเริ่มต้น) เรียงลำดับค่าจากน้อยไปหามาก (A ถึง Z หรือ 0 ถึง 9)

Descending

True 

เรียงลำดับค่าจากมากไปหาน้อย (Z ถึง A หรือ 9 ถึง 0)


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติSortOrderได้ โดยการใช้กลุ่ม เรียง ลำดับ และบานหน้าต่างรวม แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ใน Visual Basic ให้คุณตั้งค่าคุณสมบัติ SortOrder ในมุมมองออกแบบ มุมมองเค้าโครง หรือในกระบวนงานเหตุการณ์ Open ของรายงานโดยใช้คุณสมบัติ GroupLevel

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปหามากสำหรับระดับกลุ่มแรกในรายงาน "Product Summary"

Reports("Product Summary").GroupLevel(0).SortOrder = False  

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×