คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Date/Time

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เป็นรูปแบบวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือใช้รูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูลวันที่/เวลา

การตั้งค่า

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดข้อมูลวันที่/เวลา

การตั้งค่า

คำอธิบาย

วันที่ทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) ถ้าค่าเป็นวันที่เท่านั้น จะไม่แสดงเวลา และถ้าค่าเป็นเวลาเท่านั้น จะไม่แสดงวันที่ การตั้งค่านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการตั้งค่าวันที่แบบสั้นและเวลาแบบยาว

ตัวอย่าง: 3/4/93, 17:34:00 น. และ 3/4/93 17:34:00 น.

วันที่แบบยาว

เหมือนกับการตั้งค่าวันที่แบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ตัวอย่าง: วันเสาร์ 3 เมษายน 1993

วันที่แบบปานกลาง

ตัวอย่าง: 3 เม.ย. 93

วันที่แบบสั้น

เหมือนกับการตั้งค่าวันที่แบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ตัวอย่าง: 3/4/93

คำเตือน: การตั้งค่าวันที่แบบสั้นจะถือว่าวันที่ระหว่าง 1/1/00 และ 31/12/29 เป็นวันที่ในศควรรษที่ยี่สิบเอ็ด (กล่าวคือ ปี 2000 ถึง 2029) วันที่ระหว่าง 1/1/30 และ 31/12/99 จะถือว่าเป็นวันที่ในศตวรรษที่ยี่สิบ (กล่าวคือ ปี 1930 ถึง 1999)

เวลาแบบยาว

เหมือนกับการตั้งค่าบนแท็บ เวลา ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

ตัวอย่าง: 17:34:23 น.

เวลาแบบปานกลาง

ตัวอย่าง: 17:34 น.

เวลาแบบสั้น

ตัวอย่าง: 17:34


รูปแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างรูปแบบข้อมูลและเวลาแบบกำหนดเองโดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

: (เครื่องหมายจุดคู่)

เวลา ตัวคั่น ตัวคั่นจะถูกตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

/

ตัวคั่นวันที่

c

เหมือนกับรูปแบบวันที่ทั่วไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

d

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 31)

dd

วันที่ของเดือนเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 31)

ddd

ตัวอักษรสามตัวแรกของวันในสัปดาห์ (อา. ถึง ส.)

dddd

ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ (วันอาทิตย์ ถึง วันเสาร์)

ddddd

เหมือนกับรูปแบบวันที่แบบสั้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

dddddd

เหมือนกับรูปแบบวันที่แบบยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

w

วันในหนึ่งสัปดาห์ (1 ถึง 7)

ww

สัปดาห์ในหนึ่งปี (1 ถึง 53)

m

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (1 ถึง 12)

mm

เดือนในหนึ่งปีเป็นตัวเลขสองหลัก (01 ถึง 12)

mmm

ตัวอักษรสามตัวแรกของเดือน (ม.ค. ถึง ธ.ค.)

mmmm

ชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

q

วันที่จะถูกแสดงเป็นไตรมาสในหนึ่งปี (1 ถึง 4)

y

จำนวนของวันในหนึ่งปี (1 ถึง 366)

yy

ตัวเลขสุดท้ายสองตัวของปี (01 ถึง 99)

yyyy

ตัวเลขเต็มของปี (0100 ถึง 9999)

h

ชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 23)

hh

ชั่วโมงเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 23)

n

นาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

nn

นาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

s

วินาทีเป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองหลักตามที่ต้องการ (0 ถึง 59)

ss

วินาทีเป็นตัวเลขสองหลัก (00 ถึง 59)

ttttt

เหมือนกับรูปแบบเวลาแบบยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

AM/PM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "AM" หรือ "PM" ตามความเหมาะสม

am/pm

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "am" หรือ "pm" ตามความเหมาะสม

A/P

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ "A" หรือ "P" ตามความเหมาะสม

a/p

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็ก "a" หรือ "p" ตามความเหมาะสม

AMPM

นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง ที่มีตัวกำหนดการตั้งเช้า/บ่ายที่เหมาะสม ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows


รูปแบบแบบกำหนดเองจะแสดงตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows รูปแบบแบบกำหนดเองที่ขัดแย้งกับการตั้งค่าที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows จะถูกเพิกเฉย

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มเครื่องหมายจุลภาคหรือตัวคั่นอื่นๆ ให้กับรูปแบบแบบกำหนดเอง ให้ใส่ตัวคั่นในเครื่องหมายอัญประกาศดังนี้: mmm d", "yyyy

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบวันที่/เวลาแบบกำหนดเอง

การตั้งค่า

แสดง

ddd", "mmm d", "yyyy

จ. 2 มิ.ย. 1997

mmmm dd", "yyyy

02 มิถุนายน 1997

“นี่คือสัปดาห์ที่ ”ww

นี่คือสัปดาห์ที่ 22

“วันนี้คือ “dddd

วันนี้คือวันอังคาร


คุณสามารถใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อแสดง "A.D." ไว้ก่อนหรือ "B.C." ไว้หลังปี โดยขึ้นอยู่กับว่าใส่ตัวเลขบวกหรือลบ เมื่อต้องการดูงานรูปแบบแบบกำหนดเอง ให้สร้างเขตข้อมูลตารางใหม่ ตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็น ตัวเลข แล้วใส่รูปแบบดังนี้:

“A.D. “ #;# “ B.C.”

จำนวนบวกจะแสดงเป็นปีที่มี “A.D.” นำหน้าปี จำนวนลบจะแสดงเป็นปีที่มี “B.C.” ต่อท้ายปี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×