คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ รูปแบบ เพื่อกำหนดวิธีการแสดงและการพิมพ์ตัวเลข วันที่ เวลา และข้อความด้วยตนเอง โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Format

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือคุณสามารถสร้างรูปแบบที่กำหนดเองโดยใช้การจัดรูปแบบสัญลักษณ์

คุณสมบัติรูปแบบใช้การตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับชนิดข้อมูลแตกต่างกัน

สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในตัวควบคุมแผ่นคุณสมบัติ สำหรับเขตข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในมุมมองออกแบบตาราง (ในส่วนคุณสมบัติเขตข้อมูล) หรือ ในมุมมองออกแบบของหน้าต่างคิวรี (ในแผ่นคุณสมบัติคุณสมบัติของเขตข้อมูล) ได้ คุณยังสามารถใช้แมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

หมายเหตุ: ใน Visual Basic ให้ใส่นิพจน์สตริงที่สอดคล้องกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือใส่รูปแบบที่กำหนดเอง

คุณสมบัติ รูปแบบ จะมีผลต่อเฉพาะวิธีการแสดงผลข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อวิธีการเก็บข้อมูล

Microsoft Office Access 2007 จะให้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดข้อมูล Date/Time, Number และ Currency, Text และ Memo และ Yes/No รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้จะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุไว้ด้วยการคลิกสองครั้งที่ 'ตัวเลือกภูมิภาค' (Regional Options) ใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) ของ Windows ซึ่ง Access จะแสดงรูปแบบที่เหมาะสมของประเทศ/ภูมิภาคที่ถูกเลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือก English (United States) บนแท็บ ทั่วไป 1234.56 ในรูปแบบสกุลเงินจะปรากฏเป็น $1,234.56 แต่เมื่อเลือก English (British) บนแท็บ ทั่วไป ตัวเลขจะปรากฏเป็น ?1,234.56

ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบตาราง Access จะใช้รูปแบบนั้นเพื่อแสดงข้อมูลในแผ่นข้อมูล นอกจากนี้จะใช้คุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลกับตัวควบคุมใหม่บนฟอร์มและรายงานด้วยเช่นกัน

คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ในรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูลใดๆ

สัญลักษณ์

ความหมาย

(ช่องว่าง)

แสดงช่องว่างเป็นอักขระสัญพจน์

"ABC"

แสดงทุกสิ่งภายในเครื่องหมายอัญประกาศเป็นอักขระสัญพจน์

!

บังคับการจัดแนวชิดซ้ายแทนการจัดแนวชิดขวา

*

เติมอักขระถัดไปในช่องว่างที่มีอยู่

\

แสดงอักขระถัดไปเป็นอักขระสัญพจน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงอักขระสัญพจน์ด้วยการวางเครื่องหมายอัญประกาศล้อมรอบอักขระเหล่านั้น

[สี]

แสดงข้อมูลที่จัดรูปแบบเป็นสีที่ระบุระหว่างวงเล็บเหลี่ยม สีที่พร้อมใช้งาน คือ ดำ น้ำเงิน เขียว ฟ้า แดง ม่วงแดงเข้ม เหลือง ขาว


คุณไม่สามารถผสมสัญลักษณ์การจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency กับสัญลักษณ์การจัดรูปแบบ Date/Time, Yes/No หรือ Text และ Memo

เมื่อคุณได้กำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลและตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ให้กับข้อมูลที่เหมือนกัน คุณสมบัติ รูปแบบ จะใช้เป็นรูปแบบก่อนหน้าเมื่อข้อมูลถูกแสดง และรูปแบบการป้อนข้อมูลจะถูกละเว้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลของรหัสผ่านในมุมมองออกแบบตารางและตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ สำหรับเขตข้อมูลเดียวกัน ทั้งในตารางหรือในตัวควบคุมบนฟอร์ม รูปแบบการป้อนข้อมูลของรหัสผ่านจะถูกละเว้นและข้อมูลจะถูกแสดงตามคุณสมบัติ รูปแบบ

ตัวอย่าง

สามตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ โดยใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

ตัวอย่างต่อไปจะตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ โดยใช้รูปแบบที่กำหนดเอง รูปแบบนี้จะแสดงวันที่เป็น ม.ค. 2538

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงฟังก์ชัน VBA ที่จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลขโดยใช้รูปแบบ Currency และจัดรูปแบบข้อมูลข้อความเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกใช้จากเหตุการณ์ OnLostFocus ของตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ที่ชื่อ TaxRefund

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×