คุณสมบัติ 'รูปแบบ' (Format) - ชนิดข้อมูล Number และ Currency

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบการจัดรูปแบบตัวเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

การตั้งค่า

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวเลข

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ตัวเลขทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) แสดงตัวเลขตามที่ใส่

สกุลเงิน

ใช้หลักพันตัวคั่น ทำตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนลบ สัญลักษณ์สกุลเงินและจุดทศนิยม และจุดทศนิยม

ยูโร

ใช้สัญลักษณ์ยูโร ( ยูโร ), โดยไม่คำนึงถึงสัญลักษณ์สกุลเงินที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

แก้ไข

แสดงตัวเลขอย่างน้อยหนึ่ง ทำตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนลบ สัญลักษณ์สกุลเงินและจุดทศนิยม และจุดทศนิยม

มาตรฐาน

ใช้ตัวคั่นหลักพัน ทำตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนลบ สัญลักษณ์ทศนิยม และจุดทศนิยม

เปอร์เซ็นต์

คูณค่า ด้วย 100 และผนวกเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ตามการตั้งค่าที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับจำนวนลบ สัญลักษณ์ทศนิยม และจุดทศนิยม

เชิงวิทยาศาสตร์

ใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์มาตรฐาน


รูปแบบกำหนดเอง

รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองสามารถมีส่วนหนึ่งถึงสี่ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค () เป็นตัวคั่นรายการได้ ส่วนแต่ละรายการประกอบด้วยข้อกำหนดรูปแบบสำหรับชนิดแตกต่างของจำนวน

ส่วน

คำอธิบาย

ชื่อ

รูปแบบตัวเลขค่าบวก

วินาที

รูปแบบสำหรับจำนวนลบ

ลำดับที่สาม

รูปแบบสำหรับค่าศูนย์

Fourth

รูปแบบสำหรับค่า Null ไว้


ตัวอย่าง คุณสามารถใช้รูปแบบสกุลเงินแบบกำหนดเองต่อไปนี้:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

รูปแบบตัวเลขนี้ประกอบด้วยสี่ส่วนที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค และใช้รูปแบบแตกต่างกันสำหรับแต่ละส่วน

ถ้าคุณใช้หลายส่วน แต่ไม่ได้ระบุรูปแบบสำหรับแต่ละส่วน รายการที่มีรูปแบบไม่อาจจะ แสดงสิ่งใด หรือเริ่มต้นการจัดรูปแบบของส่วนแรก

คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง โดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

. (จุด)

ตัวคั่นทศนิยม ตัวคั่นถูกตั้งค่าในการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows

, (เครื่องหมายจุลภาค)

ตัวคั่นหลักพัน

0

ตัวแทนตัวเลข แสดงตัวเลขหรือ 0

#

ตัวแทนตัวเลข แสดงตัวเลขหรือไม่มีสิ่งใด

$

แสดงอักขระสัญพจน์ "$"

%

เปอร์เซ็นต์ ค่าจะคูณ ด้วย 100 และเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์จะผนวก

E- หรือ e-

เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องหมายลบ (-) อยู่ถัด จากเลขชี้กำลังเป็นค่าลบ และไม่มีอะไรถัด จากเลขชี้กำลังเป็นบวก สัญลักษณ์นี้ต้องใช้ได้กับสัญลักษณ์อื่น ๆ 0.00 e-00 หรือ 0.00E00

E + หรือ e +

เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องหมายลบ (-) ที่อยู่ถัดจากเลขชี้กำลังเป็นค่าลบและเครื่องหมายบวก (+) อยู่ถัดจากเลขชี้กำลังเป็นบวก สัญลักษณ์นี้ต้องใช้ได้กับสัญลักษณ์อื่น ๆ ใน 0.00 e + 00


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คุณสมบัติจุดทศนิยมจะแทนจำนวนตำแหน่งทศนิยมสำหรับรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าที่ระบุสำหรับคุณสมบัติรูปแบบเริ่มต้น

รูปแบบสกุลเงินยูโรและสกุลเงินกำหนดไว้ล่วงหน้าตามการตั้งค่าในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows คุณสามารถแทนที่ค่าเหล่านี้ ด้วยการใส่รูปแบบสกุลเงินของคุณเอง

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของรูปแบบตัวเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การตั้งค่า

ข้อมูล

การแสดงผล

ตัวเลขทั่วไป

3456.789
–3456.789
$213.21

3456.789
–3456.789
$213.21

สกุลเงิน

3456.789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

แก้ไข

3456.789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

มาตรฐาน

3456.789

3,456.79

เปอร์เซ็นต์

3
0.45

300%
45%

เชิงวิทยาศาสตร์

3456.789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0;(0);; " ค่า null"

แสดงค่าบวกตามปกติ แสดงค่าลบในวงเล็บ แสดงคำว่า "Null" ถ้าค่าเป็นNull

+ 0.0; –0.0; 0.0

แสดงเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ด้วยตัวเลขค่าบวก หรือลบ แสดง 0.0 ถ้าค่าเป็นศูนย์


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×