คุณสมบัติ 'รูปแบบ' - ชนิดข้อมูล Yes/No

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Yes/No, True/False หรือ On/Off หรือเป็นรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Yes/No ได้

การตั้งค่า

Access ใช้แบบกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุม เป็นตัวควบคุมเริ่มต้นสำหรับใช่/ไม่มีข้อมูลที่พิมพ์ รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดเองจะถูกละเว้นเมื่อมีการใช้ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย ดังนั้น รูปแบบเหล่านี้นำไปใช้กับข้อมูลที่แสดงในตัวควบคุมกล่องข้อความ เท่านั้น

รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Yes, True และ On จะมีค่าเทียบเท่ากับกรณีของ No, False และ Off ถ้าคุณระบุรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่งรูปแบบ แล้วใส่ค่าที่เทียบเท่ากัน รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของค่าที่เทียบเท่ากันก็จะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ True หรือ On ในตัวควบคุมกล่องข้อความ ที่ตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เป็น Yes/No ค่าจะถูกแปลงเป็น Yes โดยอัตโนมัติ

รูปแบบที่กำหนดเอง

ชนิดข้อมูล Yes/No สามารถใช้รูปแบบที่กำหนดเองได้ถึงสามส่วน

ส่วน

คำอธิบาย

ส่วนแรก

ส่วนนี้จะไม่มีผลต่อชนิดข้อมูล Yes/No แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัฒภาค (;) เป็นตัวยึด

ส่วนที่สอง

ข้อความที่ใช้แสดงแทนที่ค่า Yes, True หรือ On

ส่วนที่สาม

ข้อความที่ใช้แสดงแทนที่ค่า No, False หรือ Off


ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรูปแบบ Yes/No ที่กำหนดเองสำหรับตัวควบคุมกล่องข้อความ ตัวควบคุมดังกล่าวจะแสดงคำว่า "Always" เป็นข้อความสีน้ำเงินสำหรับ Yes, True หรือ On และคำว่า "Never" เป็นข้อความสีแดงสำหรับ No, False หรือ Off

;"Always"[Blue];"Never"[Red]

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×