คุณสมบัติ 'รูปแบบ - ชนิดข้อมูล Text และ Memo

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษในการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติ รูปแบบ ได้โดยการสร้างรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับเขตข้อมูล Text และ Memo

การตั้งค่า

คุณสามารถสร้างรูปแบบ Text และ Memo ที่กำหนดเองได้โดยใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

@

จำเป็นต้องมีอักขระข้อความ (ทั้งอักขระ หรือช่องว่าง)

&

ไม่จำเป็นต้องมีอักขระข้อความ

<

บังคับให้อักขระทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก

>

บังคับให้อักขระทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่


รูปแบบที่กำหนดเองสำหรับเขตข้อมูล Text และ Memo สามารถมีได้ถึงสองส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีสเปคของรูปแบบสำหรับข้อมูลที่แตกต่างกันในเขตข้อมูล

ส่วน

คำอธิบาย

ส่วนแรก

รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลที่มีข้อความ

ส่วนที่สอง

รูปแบบสำหรับเขตข้อมูลกับสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ และค่า Null ไว้


ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวควบคุมกล่องข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏ "None" เมื่อไม่มีสตริงอยู่ในเขตข้อมูล คุณสามารถพิมพ์รูปแบบที่กำหนดเอง @;"None" ให้เป็นการตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ ของตัวควบคุม สัญลักษณ์ @ จะทำให้ข้อความจากเขตข้อมูลถูกแสดง ส่วนที่สองจะทำให้ "None" ปรากฏขึ้นเมื่อมีสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ หรือมีค่าในเขตข้อมูลเป็น Null

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน รูปแบบ เพื่อส่งกลับค่าหนึ่งค่าสำหรับสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ และค่าอื่นสำหรับค่า Null และคุณสามารถใช้คุณสมบัติ รูปแบบ เพื่อจัดรูปแบบเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลของตาราง หรือตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบ Text และ Memo ที่กำหนดเอง

การตั้งค่า

ข้อมูล

การแสดง

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davolio
DAVOLIO
Davolio

DAVOLIO
DAVOLIO
DAVOLIO

<

davolio
DAVOLIO
Davolio

davolio
davolio
davolio

@;"Unknown"

ค่า Null

Unknown

สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

Unknown

ข้อความใดๆ

ข้อความที่แสดงจะเหมือนกับข้อความที่ใส่เข้าไป


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×