คุณสมบัติ 'รูปภาพ' (Picture)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุปุ่มคำสั่ง (CommandButton)

วัตถุฟอร์ม (Form)

วัตถุรูป (Image)

วัตถุหน้า (Page)

วัตถุรายงาน (Report)

วัตถุปุ่มสลับ (ToggleButton)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ รูปภาพ เพื่อระบุบิตแมปหรือกราฟิกชนิดอื่นที่จะถูกแสดงบนปุ่มคำสั่งตัวควบคุมรูปปุ่มสลับ หน้าบนตัวควบคุมแท็บ หรือที่ใช้เป็นรูปภาพพื้นหลังในฟอร์มหรือรายงาน โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Picture

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติcturePi(บิต) ที่ประกอบด้วย หรือเส้นทางและชื่อของบิตแมปหรือกราฟิกที่จะแสดงชนิดอื่น

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้

  • แผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกปุ่ม สร้าง ที่อยู่ด้านขวาของกล่องคุณสมบัติ (สำหรับปุ่มคำสั่งและปุ่มสลับ) เมื่อคุณเลือกแฟ้มบิตแมปแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งจากรายการ รูปภาพที่ใช้ได้ แล้ว การตั้งค่าคุณสมบัติจะเป็น (บิตแมป)

  • แมโคร

  • โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) คุณสามารถใช้นิพจน์สตริง ที่มีเส้นทางและชื่อของกราฟิก ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • คำสั่ง รูป ภายใต้ ตัวควบคุมและเขตข้อมูล บนแท็บ ออกแบบ ในมุมมองออกแบบ (สำหรับตัวควบคุมรูปหรือภาพพื้นหลังของฟอร์มและรายงาน) เพื่อเลือกบิตแมปหรือกราฟิกชนิดอื่นๆ

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ (none) หลังจากกราฟิกถูกโหลดเข้าไปในวัตถุแล้ว การตั้งค่าคุณสมบัติจะเป็น (บิตแมป) หรือเป็นเส้นทางและชื่อแฟ้มของกราฟิก ถ้าคุณลบ (บิตแมป) หรือเส้นทางและชื่อแฟ้มของกราฟิกจากการตั้งค่าคุณสมบัติแล้ว รูปภาพจะถูกลบออกจากวัตถุและการตั้งค่าคุณสมบัติจะเป็น (none) อีกครั้ง

ถ้าคุณสมบัติ ชนิดรูปภาพ ถูกตั้งค่าให้เป็น 'ฝังตัว' แล้ว กราฟิกจะถูกเก็บไว้ในวัตถุ

คุณสามารถสร้างบิตแมปแบบกำหนดเองได้โดยใช้ Microsoft Paintbrush หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นที่สร้างแฟ้มบิตแมปได้ ซึ่งแฟ้มบิตแมปต้องมีส่วนขยาย .bmp, .ico หรือ .dib นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แฟ้มกราฟิกในรูปแบบ .wmf หรือ .emf ได้ หรือชนิดแฟ้มกราฟิกอื่นๆ ที่มีตัวกรองกราฟิก โดยฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุมรูปจะสนับสนุนกราฟิกทั้งหมด แต่ปุ่มคำสั่งและปุ่มสลับจะสนับสนุนเฉพาะบิตแมปเท่านั้น

ปุ่มต่างๆ สามารถแสดงทั้งป้ายคำอธิบายหรือรูปภาพได้ ถ้าคุณกำหนดทั้งป้ายคำอธิบายและรูปภาพให้กับปุ่มแล้ว รูปภาพจะมองเห็นได้แต่ป้ายคำอธิบายจะมองไม่เห็น ถ้ารูปภาพถูกลบ แล้วป้ายคำอธิบายจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง Microsoft Office Access 2007 จะแสดงรูปภาพตรงกลางปุ่มและจะตัดรูปภาพถ้ารูปใหญ่กว่าปุ่ม

คำแนะนำ

เมื่อต้องการสร้างปุ่มคำสั่ง หรือสลับปุ่ม มีคำอธิบายและรูปภาพ คุณจึงสามารถรวมคำอธิบายภาพต้องเป็นส่วนหนึ่งของบิตแมป และกำหนดบิตแมปไปยังคุณสมบัติรูปภาพของตัวควบคุม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่ารูปภาพพื้นหลัง "Logo.gif" สำหรับรายงาน "Purchase Order"

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×