คุณสมบัติ 'ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน' (UniqueRecords)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ระบุว่าจะส่งกลับเฉพาะระเบียนที่ไม่ซ้ำกันโดยยึดตามเขตข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลต้นแบบหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่เขตข้อมูลที่แสดงอยู่ในแบบสอบถามเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบัติระเบียนที่ไม่ซ้ำถูกนำไปใช้เฉพาะกับผนวกแบบสอบถามแอคชันและแบบสอบถามที่เลือกไว้

การตั้งค่า

คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำ จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ใช่

จะไม่ส่งกลับระเบียนที่ซ้ำกัน

ไม่ใช่

(ค่าเริ่มต้น) จะส่งกลับระเบียนที่ซ้ำกัน


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ได้ในแผ่นคุณสมบัติของแบบสอบถาม หรือในมุมมอง SQL ของหน้าต่างคิวรี

หมายเหตุ: คุณตั้งค่าคุณสมบัตินี้เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามใหม่ โดยใช้คำสั่ง SQL เพรดิเคต DISTINCTROW สอดคล้องกับการตั้งค่าคุณสมบัติระเบียนที่ไม่ซ้ำ เพรดิเคต DISTINCT สอดคล้องกับการตั้งค่าคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำ

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อคุณต้องการเว้นข้อมูลโดยยึดตามระเบียนที่ซ้ำกันทั้งระเบียน ไม่ใช่เพียงแค่เขตข้อมูลที่ซ้ำกันเท่านั้น โดย Microsoft Office Access 2007 จะถือว่าระเบียนหนึ่งเป็นระเบียนที่ไม่ซ้ำกันตราบที่ค่าในเขตข้อมูลหนึ่งในระเบียนแตกต่างจากค่าในเขตข้อมูลเดียวกันในระเบียนอื่น

คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อคุณใช้ตารางในแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งตาราง และเลือกเขตข้อมูลจากตารางเหล่านั้นที่ใช้ในแบบสอบถาม คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน จะถูกละเว้นถ้าแบบสอบถามมีเพียงตารางเดียว

คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน และ ค่่าไม่ซ้ำกัน เกี่ยวข้องกันตรงที่สามารถตั้งค่า 'ใช่' ให้กับคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตั้งค่า ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน เป็น 'ใช่' Access จะตั้งค่า ค่่าไม่ซ้ำกัน เป็น 'ไม่ใ่ช่' โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าทั้งสองคุณสมบัติเป็น 'ไม่ใช่' เมื่อทั้งสองคุณสมบัติถูกตั้งค่าเป็น 'ไม่ใช่' ระเบียนทั้งหมดจะถูกส่งกลับ

ตัวอย่าง

แบบสอบถามในตัวอย่างนี้ส่งกลับรายการลูกค้าจากตาราง Customers ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีรายการสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการในตาราง Orders

ตารางลูกค้า

ชื่อบริษัท

ID ประจำตัวลูกค้า

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.

FISSA

Folies gourmandes

FOLIG


ตารางใบสั่งซื้อ

ID ประจำตัวลูกค้า

ID ใบสั่งซื้อ

ERNSH

10698

FAMIA

10512

FAMIA

10725

FOLIG

10763

FOLIG

10408


คำสั่ง SQL ต่อไปนี้จะส่งกลับชื่อลูกค้าในตารางต่อไปนี้

SELECT DISTINCTROW Customers.CompanyName, Customers.CustomerID
FROM Customers INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

ลูกค้าที่ส่งกลับ

ID ประจำตัวลูกค้า

Ernst Handel

ERNSH

Familia Arquibaldo

FAMIA

Folies gourmandes

FOLIG


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×