คุณสมบัติ 'มองเห็นได้' (Visible)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Application

วัตถุ DataAccessPage

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Form

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Section

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Image

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SubForm

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Label

วัตถุ Page

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CommandButton

วัตถุ Line

วัตถุ PageBreak

วัตถุ TextBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ ToggleButton

เมื่อใช้กับวัตถุ Application ให้ส่งกลับหรือตั้งค่าว่าต้องการให้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Access 2007 ย่อเล็กสุดหรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติ มองเห็นได้ แสดงหรือซ่อนฟอร์มรายงานส่วนของฟอร์มหรือรายงาน Data Access Page หรือ ตัวควบคุม คุณสมบัตินี้อาจมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการเก็บรักษาการเข้าถึงข้อมูลบนฟอร์มโดยที่มองไม่เห็นฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ค่าของตัวควบคุมบนฟอร์มที่ซ่อนเป็นเงื่อนไขสำหรับคิวรี โดยตั้งค่าเป็น Boolean แบบอ่าน/เขียน True ถ้ามองเห็น/ย่อเล็กสุด และ False ถ้ามองไม่เห็น/ไม่ย่อเล็กสุด

นิพจน์ Visible

นิพจน์ Required เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้กับ

ข้อสังเกต

สำหรับวัตถุ Application

  • คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติมองเห็นได้ของวัตถุแอปพลิเคชันโดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ดเท่านั้น

  • เมื่อผู้ใช้เปิดใช้โปรแกรมประยุกต์ ทั้งคุณสมบัติ มองเห็นได้ และคุณสมบัติ ตัวควบคุมผู้ใช้ ของวัตถุ Application จะถูกตั้งค่าเป็น True เมื่อคุณสมบัติ ตัวควบคุมผู้ใช้ ถูกตั้งค่าเป็น True จะไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติ มองเห็นได้ ของวัตถุเป็น False

  • เมื่อวัตถุ Application ถูกสร้างโดยใช้ ระบบอัตโนมัติ (เดิมเรียกว่า OLE Automation) คุณสมบัติ มองเห็นได้ และตัวควบคุมผู้ใช้ ของวัตถุจะถูกตั้งค่าเป็น False ทั้งคู่

สำหรับวัตถุอื่นทั้งหมด

  • คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของวัตถุ (สำหรับส่วนและตัวควบคุมทั้งหมด ยกเว้นตัวแบ่งหน้า) แมโคร หรือ Visual Basic

  • สำหรับฟอร์ม รายงาน และ Data Access Page คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้แมโครหรือ VBA

  • สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้โดยใช้ ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้น หรือคุณสมบัติ DefaultControl ใน VBA

  • คุณสมบัติ มองเห็นได้ ไม่มีผลกับคอลัมน์ใน มุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการระบุให้คอลัมน์มองเห็นได้ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือไม่ ให้ใช้คุณสมบัติ ซ่อนคอลัมน์ property.

  • เมื่อต้องการซ่อนวัตถุเมื่อพิมพ์ ให้ใช้คุณสมบัติ แสดงเมื่อ

  • คุณสามารถใช้คุณสมบัติ มองเห็นได้ เพื่อซ่อนตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานด้วยการรวมคุณสมบัติไว้ในแมโครหรือกระบวนงานเหตุการณ์ที่เรียกใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อความแสดงความยินดีถัดจากยอดขายโดยรวมประจำเดือนของพนักงานขายคนหนึ่งในรายงานยอดขายโดยให้ขึ้นอยู่กับยอดขายโดยรวมนั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×