คุณสมบัติ 'ปรับขนาดอัตโนมัติ' (AutoResize)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน (Report)

ส่งค่ากลับหรือตั้งค่า Boolean โดยการระบุว่าเมื่อเปิดหน้าต่างฟอร์ม หรือ หน้าต่างรายงานแล้วมีการปรับขนาดอัตโนมัติเพื่อแสดงระเบียนที่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ คุณสมบัตินี้สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.AutoResize

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

การตั้งค่า

คุณสมบัติ ปรับขนาดอัตโนมัติ ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

(ค่าเริ่มต้น) หน้าต่างฟอร์มหรือหน้าต่างรายงานจะปรับขนาดอัตโนมัติในการแสดงระเบียนสมบูรณ์

ไม่ใช่

False

เมื่อทำการเปิด หน้าต่างฟอร์มหรือหน้าต่างรายงานจะมีขนาดเท่าครั้งล่าสุดที่บันทึกไว้ เมื่อต้องการบันทึกขนาดหน้าต่าง ให้เปิดฟอร์ม ปรับขนาดหน้าต่าง แล้วบันทึกฟอร์มด้วยการคลิก บันทึก บนเมนู แฟ้ม แล้วจึงปิดฟอร์มหรือรายงานดังกล่าว เมื่อคุณเปิดฟอร์มหรือรายงานครั้งต่อไป หน้าต่างจะมีขนาดเท่าครั้งก่อนที่บันทึกไว้


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้แบบฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

ข้อสังเกต

หน้าต่างฟอร์มจะปรับขนาดเฉพาะเมื่อฟอร์มถูกเปิดในมุมมองฟอร์มเท่านั้น ถ้าคุณเปิดฟอร์มครั้งแรกในมุมมองออกแบบหรือมุมมองแผ่นข้อมูล แล้วเปลี่ยนไปที่มุมมองฟอร์ม หน้าต่างฟอร์มจะไม่มีการปรับขนาด

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมุมมองออกแบบของฟอร์มที่คุณสมบัติ ปรับขนาดอัตโนมัติ ตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ และคุณสมบัติ จัดกึ่งกลางอัตโนมัติ ตั้งค่าเป็น ใช่ ให้สลับไปที่มุมมองฟอร์มก่อนบันทึกฟอร์ม มิฉะนั้นครั้งถัดไปที่คุณเปิดฟอร์ม Microsoft Office Access 2007 จะตัดขอบขวาและขอบล่างของฟอร์มออก

ถ้าตั้งค่าคุณสมบัติ จัดกึ่งกลางอัตโนมัติ เป็น ไม่ใช่ หน้าต่างฟอร์มจะเปิดขึ้นโดยมีมุมบนซ้ายอยู่ที่ตำแหน่งล่าสุดที่หน้าต่างถูกปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×