คุณสมบัติ 'ตัวเลือกระเบียน' (RecordSelectors)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

คุณสามารถใช้คุณสมบัติตัวเลือกระเบียนเพื่อระบุว่าฟอร์ม แสดงระเบียนในมุมมองฟอร์ม อ่าน/เขียนบูลี

expression.RecordSelectors

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ตัวเลือกระเบียน จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

(ค่าเริ่มต้น) แต่ละระเบียนจะมีตัวเลือกระเบียน

ไม่ใช่

False

ไม่มีระเบียนใดมีตัวเลือกระเบียน


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้แบบฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเอาตัวเลือกระเบียนออก เมื่อคุณสร้าง หรือใช้ฟอร์มเป็น กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง หรือเป็นชุดแบบสี นอกจากนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้สำหรับฟอร์มที่มีคุณสมบัติ มุมมองเริ่มต้น ตั้งค่าเป็น 'ฟอร์มเดี่ยว' ได้ด้วยเช่นกัน

ตัวเลือกระเบียนจะแสดงตัวบ่งชี้ระเบียนที่ไม่มีการบันทึกเมื่อระเบียนถูกแก้ไข เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ ตัวเลือกระเบียน เป็น 'ไม่ใช่' และตั้งค่าคุณสมบัติ ล๊อกระเบียน เป็น 'ระเบียนที่ถูกแก้ไข' (การล็อกระเบียนเป็นแบบ "pessimistic" คือ ผู้ใช้สามารถแก้ไขระเบียนได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น) และจะไม่มีการแสดงให้เห็นว่าระเบียนนั้นถูกล็อกไว้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่าไม่มีระเบียนใดมีตัวเลือกระเบียนในฟอร์ม "Employees"

Forms("Employees").RecordSelectors = False

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×