คุณสมบัติ 'ตัวกรอง' (Filter)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ตัวกรอง เพื่อระบุเซตย่อยของระเบียนที่จะถูกแสดงเมื่อใช้ตัวกรองกับฟอร์มรายงานคิวรี หรือตาราง โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Filter

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

ถ้าคุณต้องการระบุตัวกรองบนเซิร์ฟเวอร์ภายในโครงการ Microsoft Access (.adp) สำหรับข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ใช้คุณสมบัติ ตัวกรองบนเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติตัวกรองเป็นแบบนิพจน์สตริง คำสั่ง where โดยไม่มีคำสำคัญประกอบด้วย ตัวอย่าง การต่อไปนี้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) กำหนด และใช้ตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะลูกค้าจากสหรัฐอเมริกา:

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้แผ่นคุณสมบัติของตารางหรือฟอร์ม หรือใช้แมโคร หรือโค้ด VBA

คุณยังสามารถตั้งคุณสมบัตินี้ในมุมมองฟอร์ม มุมมองรายงาน มุมมองแผ่นข้อมูล หรือมุม มองเค้าโครง โดยคลิกตัวกรองหรือเลือกภายใต้เรียงลำดับ & กรองบนแท็บข้อมูลและคำสั่งบนเมนูย่อยหนึ่งคลิได้

หมายเหตุ: การตั้งค่าคุณสมบัติ ตัวกรอง จะไม่มีผลต่อคุณสมบัติ Filter ของ ADO

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ตัวกรอง เพื่อบันทึกตัวกรองและใช้ตัวกรองนั้นภายหลังได้ โดยตัวกรองจะถูกบันทึกพร้อมกับวัตถุที่สร้างคุณสมบัติเหล่านั้น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะถูกโหลดเมื่อวัตถุถูกเปิดโดยอัตโนมัติ แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยอัตโนมัติ

เมื่อสร้างวัตถุใหม่ วัตถุนั้นจะสืบทอดคุณสมบัติ แหล่งระเบียนตัวกรองลำดับตาม และ ใช้การจัดลำดับตาม ของตารางหรือแบบสอบถามที่ใช้สร้างวัตถุนั้น

เมื่อต้องการนำตัวกรองที่บันทึกไว้ไปใช้กับฟอร์ม แบบสอบถาม หรือตาราง คุณสามารถคลิก สลับตัวกรอง ภายใต้ เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล หรือใช้แมโคร หรือโค้ด VBA เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ FilterOn เป็น True สำหรับรายงาน คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้ได้ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ใช้ตัวกรอง เป็น ใช่ ในแผ่นคุณสมบัติของรายงาน

ปุ่ม สลับตัวกรอง จะระบุสถานะของคุณสมบัติ ตัวกรอง และ ใช้ตัวกรอง โดยปุ่มดังกล่าวจะถูกปิดการใช้งานจนกว่าตัวกรองจะถูกนำไปใช้ ถ้าตัวกรองที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ในปัจจุบัน ปุ่ม สลับตัวกรอง จะปรากฏเป็นแบบถูกกด

เมื่อต้องการใช้ตัวกรองโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม ให้ระบุในการตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์ OnOpen ของฟอร์ม โดยใช้แมโครที่ใช้แอคชัน ApplyFilter หรือกระบวนงานเหตุการณ์ที่ใช้เมธอด ApplyFilter ของวัตถุ DoCmd

คุณสามารถเอาตัวกรองออกด้วยการคลิกปุ่ม สลับตัวกรอง ที่ถูกกดไว้ หรือคลิกขวาที่เขตข้อมูลที่ถูกกรอง แล้วคลิก ล้างตัวกรองจาก... หรือใช้โค้ด VBA เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ FilterOn เป็น False

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×