คุณสมบัติ 'ชื่อ' (Name)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ AccessObject

วัตถุ CodeProject

วัตถุ Form

วัตถุกรอบวัตถุ (ObjectFrame)

วัตถุ Reference

วัตถุฟอร์มย่อย (SubForm)

วัตถุ AccessObjectProperty

วัตถุกล่องคำสั่งผสม (ComboBox)

วัตถุรูป (Image)

วัตถุ OptionButton

วัตถุรายงาน (Report)

คอลเลกชันตัวควบคุมแท็บ (TabControl)

วัตถุข้อมูลเพิ่มเติม (AdditionalData)

วัตถุปุ่มคำสั่ง (CommandButton)

วัตถุป้ายชื่อ (Label)

วัตถุกลุ่มตัวเลือก (OptionGroup)

วัตถุส่วน (Section)

วัตถุกล่องข้อความ (TextBox)

วัตถุ Application

วัตถุ CurrentProject

วัตถุ Line

วัตถุหน้า (Page)

วัตถุสมาร์ทแท็ก (SmartTag)

วัตถุปุ่มสลับ (ToggleButton)

วัตถุกรอบวัตถุที่ถูกผูก (BoundObjectFrame)

วัตถุตัวควบคุมแบบกำหนดเอง (CustomControl)

วัตถุ ListBox

วัตถุตัวแบ่งหน้า (PageBreak)

วัตถุ SmartTagAction

วัตถุกล่องกาเครื่องหมาย (CheckBox)

วัตถุ DataAccessPage

วัตถุโมดูล (Module)

วัตถุสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)

วัตถุ SmartTagProperty

คุณสามารถใช้คุณสมบัติชื่อเพื่อระบุ หรือกำหนดการนิพจน์สตริง ที่ระบุชื่อของวัตถุ อ่าน/เขียนสตริงที่สำหรับวัตถุต่าง ๆ ต่อไปนี้: AdditionalData, BoundObjectFrameกล่องกาเครื่องหมายComboBox, CommandButton, CustomControlฟอร์มรูปป้ายชื่อบรรทัดListBวาดกล่องมอดูลObjectFrame, OptionButton, OptionGroupหน้าตัวแบ่งหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารายงานส่วนSmartTagPropertyฟอร์มย่อยTabControlกล่องข้อความและToggleButton แบบอ่านอย่างเดียวสตริงที่สำหรับวัตถุต่าง ๆ ต่อไปนี้:วัตถุ Access, AccessObjectPropertyแอปพลิเคชันCodeProject, CurrentProjectชนิดการอ้างอิงSmartTagและSmartTagAction

expression.Name

expression จำเป็นต้องมี   เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากข้างบน

ข้อสังเกต

ชื่อถูกต้องต้องสอดคล้องกับข้อตกลงการตั้งชื่อมาตรฐานสำหรับMicrosoft Office Access 2007 วัตถุ Microsoft Access ชื่ออาจมีความยาวมากถึง 64 อักขระ สำหรับตัวควบคุม ชื่ออาจมีความยาวถึง 255 อักขระ

สำหรับวัตถุใหม่ จะตั้งค่าคุณสมบัติ ชื่อ ด้วยการคลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือด่วน และการป้อนชื่อที่ถูกต้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัตถุที่มีอยู่ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ชื่อ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ เมือต้องการเปลี่ยนชื่อของวัตถุที่มีอยู่เมื่อวัตถุเปิดอยู่ ให้คลิก บันทึกเป็น บน แถบเครื่องมือด่วน

สำหรับส่วนหรือตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้แผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด คุณสามารถใช้คุณสมบัติชื่อในนิพจน์สำหรับวัตถุ

ชื่อเริ่มต้นสำหรับวัตถุใหม่ คือ ชื่อวัตถุบวกจำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ฟอร์มใหม่อันแรก คือ Form1 ฟอร์มใหม่อันที่สอง คือ Form2 และอื่นๆ โดยฟอร์มหนึ่งๆ จะไม่สามารถมีชื่อเดียวกันเหมือนกับวัตถุระบบอื่นได้ เช่น วัตถุ หน้าจอ (Screen)

สำหรับตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้ ชื่อเริ่มต้นคือชนิดของตัวควบคุมบวกกับจำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าตัวควบคุมแรกที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มหนึ่งเป็นกล่องข้อความ การตั้งค่าคุณสมบัติ ชื่อ ของกล่องข้อความคือ Text1

สำหรับตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ชื่อเริ่มต้นคือชื่อของเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลต้นแบบ ถ้าคุณสร้างตัวควบคุมด้วยการลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล การตั้งค่าคุณสมบัติ ชื่อเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลจะถูกคัดลอกไปยังกล่องคุณสมบัติ ชื่อ ของตัวควบคุม

คุณไม่สามารถใช้ "ฟอร์ม" หรือ "รายงาน" เพื่อตั้งชื่อตัวควบคุมหรือส่วนได้

ตัวควบคุมบนฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page เดียวกันไม่สามารถมีชื่อที่เหมือนกันได้ แต่ตัวควบคุมบนฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page ที่ต่างกัน สามารถมีชื่อที่เหมือนกันได้ ตัวควบคุมและส่วนบนฟอร์มเดียวกันไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกันร่วมกันได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งกลับคุณสมบัติ ชื่อ สำหรับฟอร์มแรกในคอลเลกชัน ฟอร์ม

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×