คุณสมบัติ 'ชนิดชุดระเบียน' (RecordsetType)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ RecordsetType เพื่อระบุว่า ชุดระเบียน ชนิดใดที่จะทำให้พร้อมใช้งานสำหรับ ฟอร์ม อ่าน/เขียน

นิพจน์.RecordsetType

นิพจน์ ที่จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ RecordsetType ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb หรือ .accdb)

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ไดนาเซต

0

(ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถแก้ไขตัวควบคุมแบบผูกมัดโดยยึดตามตารางเดียวหรือหลายตารางด้วยความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง สำหรับตัวควบคุมที่ผูกกับเขตข้อมูลโดยยึดตามตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากเขตข้อมูลการรวมบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ เว้นแต่เปิดใช้งานการอัปเดตแบบต่อกันระหว่างตาราง

ไดานาเซต (การอัปเดตที่ไม่สอดคล้องกัน)

1

สามารถแก้ไขตารางและตัวควบคุมทั้งหมดที่ผูกกับเขตข้อมูลของตนเองได้

สแนปช็อต

2

ไม่สามารถแก้ไขตารางหรือตัวควบคุมที่ผูกกับเขตข้อมูลของตนเองได้


หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้แก้ไขข้อมูลในตัวควบคุมที่ผูกไว้เมื่อฟอร์มอยู่ใน มุมมองฟอร์ม หรือ มุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ RecordsetType เป็นสแนปช็อต

คุณสมบัติ RecordsetType จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ใน โครงการ Microsoft Access (.adp)

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

สแนปช็อต

3

ไม่สามารถแก้ไขตารางหรือตัวควบคุมที่ผูกกับเขตข้อมูลของตนเองได้

สแนปช็อตที่อัปเดตได้

4

(ค่าตัวอย่าง) สามารถแก้ไขตารางและตัวควบคุมทั้งหมดที่ผูกกับเขตข้อมูลของตนเองได้


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของรูปแบบ, แมโคร หรือรหัส Visual Basic for Applications (VBA)

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ RecordsetType ของฟอร์มหรือรายงานแบบเปิดก่อให้เกิดการสร้างชุดระเบียนซ้ำโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างฟอร์มโดยยึดตามตารางต้นแบบหลายตารางที่มีเขตข้อมูลที่ผูกกับตัวควบคุมบนฟอร์ม คุณสามารถจำกัดได้ว่าจะแก้ไขตัวควบคุมที่ผูกไว้ตัวใด โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติ RecordsetType

นอกจากตัวควบคุมการแก้ไขที่กำหนดโดย RecordsetType แต่ละตัวควบคุมบนฟอร์มมีคุณสมบัติ Locked ที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อระบุว่าสามารถแก้ไขตัวควบคุมและข้อมูลพื้นฐานของตัวควบคุมได้หรือไม่ ถ้าคุณสมบัติ Locked ถูกตั้งค่าเป็นใช่ คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เว้นแต่รหัสผู้ใช้คือ ADMIN จะสามารถแก้ไขระเบียนได้ ตัวอย่างระเบียนนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ RecordsetType เป็นสแนปช็อต ถ้าค่า gstrUserID ของตัวแปรสาธารณะไม่ใช่ ADMIN

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×