คุณสมบัติ 'ชนิดชุดระเบียน' (RecordsetType)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม (Form)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ชนิดชุดระเบียน เพื่อระบุชนิดของชุดระเบียนที่ทำให้พร้อมใช้งานสำหรับฟอร์ม โดยคุณสมบัตินี้สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.RecordsetType

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติระเบียนใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb หรือ.accdb)

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

Dynaset

0

(ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถแก้ไขตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้โดยยึดตามตารางเดียวหรือตารางที่ มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง สำหรับตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลโดยยึดตามตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลจากเขตข้อมูลการรวมบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ยกเว้นสิ่งที่เกี่ยวข้อง update ถูกเปิดใช้งานระหว่างตาราง

Dynaset (การปรับปรุงไม่สอดคล้องกัน )

1

สามารถแก้ไขตาราง และตัวควบคุมทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลได้

Snapshot

2

ไม่สามารถแก้ไขตาราง และตัวควบคุมทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลได้


หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ให้แก้ไขเมื่อฟอร์มในมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติระเบียนเพื่อ Snapshot

คุณสมบัติ ชนิดชุดระเบียน จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้ในโครงการ Microsoft Access (.adp)

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

Snapshot

3

ไม่สามารถแก้ไขตาราง และตัวควบคุมทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลได้

Snapshot ที่สามารถปรับปรุงได้

4

(ค่าเริ่มต้น) สามารถแก้ไขตาราง และตัวควบคุมทั้งหมดที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลได้


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยการใช้ในฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ชนิดชุดระเบียน ของฟอร์ม หรือรายงานที่เปิดอยู่จะทำให้เกิดการสร้างชุดระเบียนใหม่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างฟอร์มจากตารางต้นแบบหลายตาราง ที่มีเขตข้อมูลที่ผูกอยู่กับตัวควบคุมบนฟอร์ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดของชุดระเบียน คุณสามารถจำกัดว่าตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ตัวใด ที่สามารถแก้ไขได้

นอกเหนือจากตัวควบคุมการแก้ไขของ ชนิดชุดระเบียน ที่มีให้ ตัวควบคุมทุกตัวบนฟอร์มจะมีคุณสมบัติ ล๊อก ที่คุณสามารถตั้งค่าให้ระบุว่าตัวควบคุม และข้อมูลต้นแบบของตัวควบคุมนั้นจะสามารถถูกแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าคุณสมบัติ ล๊อก ตั้งค่าเป็น 'ใช่' คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เฉพาะ ID ผู้ใช้ที่เป็น ADMIN เท่านั้นจึงจะสามารถปรับปรุงระเบียนได้ โค้ดตัวอย่างนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดชุดระเบียน เป็น Snapshot ถ้าค่าตัวแปรสาธารณะ gstrUserID ไม่ใช่ ADMIN

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×