คุณสมบัติ 'ค่าไม่ซ้ำกัน' (UniqueValues)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ได้เมื่อคุณต้องการเว้นระเบียนที่มีข้อมูลที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลซึ่งแสดงอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าผลลัพธ์ของแบบสอบถามมีเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล ผลรวมค่าจากเขตข้อมูลทั้งหมดต้องไม่ซ้ำกัน ระเบียนที่ให้มาจึงจะถูกรวมอยู่ในผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำถูกนำไปใช้เฉพาะกับผนวกแบบสอบถามแอคชันและแบบสอบถามที่เลือกไว้

การตั้งค่า

คุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ใช่

แสดงเฉพาะระเบียนที่มีค่าของเขตข้อมูลทั้งหมดซึ่งแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูลเป็นค่าไม่ซ้ำกัน

ไม่ใช่

(ค่าเริ่มต้น) แสดงระเบียนทั้งหมด


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ได้ในแผ่นคุณสมบัติของแบบสอบถาม หรือในมุมมอง SQL ของหน้าต่างคิวรี

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามใหม่ได้โดยใช้คำสั่ง SQL โดยเพรดิเคต DISTINCT จะสอดคล้องกับการตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน และเพรดิเคต DISTINCTROW จะสอดคล้องกับการตั้งค่าคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน

ข้อสังเกต

เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน เป็น 'ใช่' ผลลัพธ์ของแบบสอบถามจะไม่สามารถปรับปรุงได้ และจะไม่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้อื่นๆ ทำในภายหลัง

คุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน และ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน เกี่ยวข้องกันตรงที่สามารถตั้งค่า 'ใช่' ให้กับคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน เป็น 'ใช่' Microsoft Office Access 2007 จะตั้งค่าคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน เป็น 'ไม่ใช่' ให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าทั้งสองคุณสมบัติเป็น 'ไม่ใช่' ได้ เมื่อทั้งสองคุณสมบัติถูกตั้งค่าเป็น 'ไม่ใช่' ระเบียนทั้งหมดจะถูกส่งกลับ

คำแนะนำ

ถ้าคุณต้องการนับจำนวนอินสแตนซ์ของค่าในเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่ง ให้สร้าง คิวรีแบบใช้หาผลรวม

ตัวอย่าง

คำสั่ง SELECT ในตัวอย่างนี้จะส่งกลับรายการประเทศ/ภูมิภาคที่มีลูกค้าอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคนั้น เนื่องจากอาจมีลูกค้าจำนวนมากในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ดังนั้นในตารางลูกค้าอาจมีระเบียนจำนวนมากอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของแบบสอบถามนั้นจะแสดงแต่ละประเทศ/ภูมิภาคเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างนี้ใช้ตารางลูกค้าซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้

ประเทศ/ภูมิภาค

ชื่อบริษัท

บราซิล

Familia Arquibaldo

บราซิล

Gourmet Lanchonetes

บราซิล

Hanari Carnes

ฝรั่งเศส

Du monde entier

ฝรั่งเศส

Folies gourmandes

เยอรมนี

Frankenversand

ไอร์แลนด์

Hungry Owl All-Night Grocers


คำสั่ง SQL นี้จะส่งกลับชื่อประเทศ/ภูมิภาคในตารางต่อไปนี้

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

ประเทศ/ภูมิภาคที่ส่งกลับ

บราซิล

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

ไอร์แลนด์


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×