คุณสมบัติ 'ค่าเริ่มต้น' (Default)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุปุ่มคำสั่ง (CommandButton)

วัตถุตัวควบคุมแบบกำหนดเอง (CustomControl)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น เพื่อระบุว่าปุ่มคำสั่งเป็นปุ่มค่าเริ่มต้นบนฟอร์มหรือไม่ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Default

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

ปุ่มคำสั่งเป็นปุ่มค่าเริ่มต้น

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) ปุ่มคำสั่งไม่ใช่ปุ่มค่าเริ่มต้น

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้ปุ่มคำสั่งแผ่นคุณสมบัติ เวิร์กแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

เมื่อการตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น ของปุ่มคำสั่งเป็น ใช่ และหน้าต่างฟอร์มใช้งานอยู่ ผู้ใช้สามารถเลือกปุ่มคำสั่งด้วยการกด ENTER (ถ้าไม่มีปุ่มคำสั่งอื่นๆ ได้รับโฟกัสอยู่ ) รวมทั้งด้วยการคลิกปุ่มคำสั่งดังกล่าว

บนฟอร์มต้องมีปุ่มคำสั่งเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นที่เป็นปุ่มค่าเริ่มต้น เมื่อปุ่มคำสั่งปุ่มหนึ่งถูกตั้งค่าคุณสมบัติ ค่าเริ่มต้น เป็น ใช่ ปุ่มคำสั่งที่เหลือบนฟอร์มจะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ โดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

สำหรับฟอร์มที่สนับสนุนการดำเนินการให้ เช่นลบ เป็นความคิดดีเพื่อทำให้ยกเลิกปุ่มคำสั่งเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ตั้งค่าคุณสมบัติค่าเริ่มต้นและการยกเลิกคุณสมบัติเป็นใช่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×