คุณสมบัติ 'ค่าสูงสุด' (TopValues)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ TopValues เพื่อส่งกลับจำนวนของระเบียนที่ระบุหรือเปอร์เซ็นต์ของระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณระบุได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการส่งกลับค่าสูงสุด 10 ค่าหรือเปอร์เซ็นต์สูงสุด 25 เปอร์เซ็นต์ของค่าทั้งหมดในเขตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณสมบัติ TopValues นำไปใช้ในการผนวก สร้างตาราง เลือกคิวรีเท่านั้น

การตั้งค่า

การตั้งค่าคุณสมบัติ TopValues เป็นค่าจำนวนเต็ม ที่แสดงจำนวนค่าในการส่งกลับค่าหรือหมายเลขที่ตาม ด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของระเบียนในการส่งกลับ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการส่งกลับค่าสูงสุด 10 ค่า ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ TopValues เป็น 10 เมื่อต้องการส่งกลับเปอร์เซ็นต์สูงสุดของค่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ TopValues เป็น 10%

คุณไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ในโค้ดได้โดยตรง คุณสมบัติถูกตั้งค่าใน มุมมอง SQL ของ หน้าต่างคิวรี โดยใช้ส่วนคำสั่ง TOP n หรือ TOP n PERCENT ในคำสั่ง SQL

คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ TopValues ได้โดยใช้แผ่นงานคุณสมบัติของคิวรีหรือกล่อง TopValues ภายใต้ เครื่องมือ บนแท็บ ออกแบบ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ TopValues ในแผ่นงานคุณสมบัติของคิวรี และบนแท็บ ออกแบบ เป็นกล่องคำสั่งผสมที่ประกอบด้วยรายการของค่าและค่าเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งของค่าเหล่านี้หรือคุณสามารถพิมพ์การตั้งค่าที่ถูกต้องในกล่องได้

ข้อสังเกต

โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้การตั้งค่าคุณสมบัติ TopValues ร่วมกันกับการเรียงลำดับเขตข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว เขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงค่าสูงสุดควรเป็นเขตข้อมูลซ้ายสุดที่มีกล่อง เรียงลำดับ ที่เลือกไว้ในตารางออกแบบคิวรี การเรียงลำดับจากน้อยไปมากจะส่งกลับระเบียนด้านล่างสุด และการเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะส่งกลับระเบียนด้านบนสุด ถ้าคุณระบุให้ส่งกลับระเบียนตามจำนวนที่ระบุ ระเบียนทั้งหมดที่มีค่าที่ตรงกับค่าในระเบียนสุดท้ายจะถูกส่งกลับมาด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพนักงานชุดหนึ่งมียอดขายรวมต่อไปนี้

ยอดขาย

พนักงานขาย

90,000

เอี่ยมศิริ

80,000

บุญลือ

70,000

ทรัพย์มงคล

70,000

ลีลาพันธ์

60,000

สันติสกุล

50,000

ปัญญาว่อง


ถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ TopValues เป็น 3 ด้วยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยในเขตข้อมูลการขาย Microsoft Office Access 2007 จะส่งกลับระเบียนสี่ระเบียนต่อไปนี้

ยอดขาย

พนักงานขาย

90,000

เอี่ยมศิริ

80,000

บุญลือ

70,000

ทรัพย์มงคล

70,000

ลีลาพันธ์


หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งกลับค่าด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดโดยไม่มีการแสดงค่าที่ซ้ำกัน ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ UniqueValues ในแผ่นงานคุณสมบัติของคิวรีเป็น Yes

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้กำหนดสตริง SQL ที่ส่งกลับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงสูงสุด 10 ผลิตภัณฑ์ไปยังคุณสมบัติ RecordSource สำหรับฟอร์มที่จะแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงที่สุด 10 ผลิตภัณฑ์

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×