คุณสมบัติ 'ค่าตัวเลือก' (OptionValue)

นำไปใช้กับ

วัตถุ CheckBox

วัตถุ OptionButton

วัตถุ ToggleButton

แต่ละ ตัวควบคุม ใน กลุ่มตัวเลือก มีค่าเป็นตัวเลขที่คุณสามารถตั้งค่าด้วยคุณสมบัติ OptionValue อ่าน/เขียน Long

นิพจน์.OptionValue

นิพจน์ ที่จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการนำไปใช้

ข้อสังเกต

เมื่อเลือกตัวควบคุมแล้ว ตัวเลขจะถูกกำหนดให้กับกลุ่มตัวเลือก ถ้าผูกกลุ่มตัวเลือกไว้กับเขตข้อมูล คุณสมบัติ OptionValue ของค่าตัวควบคุมที่เลือกจะถูกจัดเก็บไว้ในเขตข้อมูล

ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวเลือก ภูมิภาค ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลภูมิภาคใน ตาราง ปุ่ม ยุโรป มีการตั้งค่าคุณสมบัติ OptionValue ของ 1 ปุ่ม เอเชีย มีการตั้งค่าของ 2 และปุ่ม แอฟริกา มีการตั้งค่าของ 3 เมื่อเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งแล้ว ค่ากลุ่มตัวเลือก ภูมิภาค จะเหมือนกับการตั้งค่าคุณสมบัติ OptionValue สำหรับตัวควบคุมที่เลือก ในกรณีนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวเลือก ภูมิภาค ถูกผูกกับเขตข้อมูลภูมิภาค ค่าของเขตข้อมูลนี้ในตารางก็จะเท่ากับ 2

หมายเหตุ: คุณสมบัติ OptionValue นำไปใช้เฉพาะกับตัวควบคุม กล่องกาเครื่องหมาย, ปุ่มตัวเลือก และ ปุ่มสลับ ในกลุ่มตัวเลือก

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ OptionValue โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของตัวควบคุม, แมโคร หรือรหัส Visual Basic for Applications (VBA)

เว้นแต่คุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ OptionValue ด้วยตนเอง ตัวควบคุมแรกที่คุณวางในกลุ่มตัวเลือกมีค่าของ 1 ตัวควบคุมที่สองมีค่าของ 2 และอื่นๆ

คุณสมบัติ OptionValue พร้อมใช้งานเมื่อตัวควบคุมถูกวางภายในตัวควบคุมกลุ่มตัวเลือกเท่านั้น เมื่อกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มสลับ หรือปุ่มตัวเลือกไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวเลือก ตัวควบคุมจะไม่มีคุณสมบัติ OptionValue ตัวควบคุมดังกล่าวแต่ละรายการจะมีคุณสมบัติ ControlSource และค่าของแต่ละตัวควบคุมจะเป็น จริง ถ้าเลือก หรือ เท็จ ถ้าไม่ได้เลือก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ OptionValue สำหรับปุ่มตัวเลือกสามปุ่มในกลุ่มตัวเลือก "กลุ่มวิธีการจัดส่ง" เมื่อฟอร์มเปิดขึ้น เมื่อเลือกปุ่มตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก ข้อความจะแสดงขึ้นโดยระบุหมายเลขรหัสที่มอบหมายของผู้จัดส่ง

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×