ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คุณสมบัติ 'คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้' (BoundColumn)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ListBox

เมื่อคุณทำการเลือกจาก กล่องรายการ หรือ กล่องคำสั่งผสม คุณสมบัติ BoundColumn จะบอก Microsoft Office Access 2007 ว่าจะใช้ค่าของคอลัมน์ใดเป็นค่าของ ตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมถูกผูกกับ เขตข้อมูล ค่าในคอลัมน์ที่ระบุโดยคุณสมบัติ BoundColumn จะถูกจัดเก็บในเขตข้อมูลที่ตั้งชื่อในคุณสมบัติ ControlSource อ่าน/เขียน แบบยาว

นิพจน์.BoundColumn

นิพจน์ จำเป็น นิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ นำไปใช้กับ

การตั้งค่า

คุณสมบัติ BoundColumn จะใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

ค่าของคุณสมบัติ ListIndex จะถูกจัดเก็บใน ระเบียนปัจจุบัน ไม่ใช่ค่าของคอลัมน์ ค่าของคุณสมบัติ ListIndex ของแถวแรกจะเป็น 0 แถวที่สองจะเป็น 1 และต่อๆ ไป Access จะตั้งค่าคุณสมับติ ListIndex เมื่อรายการถูกเลือกจากกล่องรายการหรือส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม การตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn เป็น 0 แล้วใช้ค่าของคุณสมบัติ ListIndex ของตัวควบคุมอาจมีประโยชน์ ถ้าคุณสนใจที่จะจัดเก็บลำดับของตัวเลขเท่านั้น

1 หรือมากกว่า

(ค่าเริ่มต้นคือ 1) ค่าในคอลัมน์ที่ระบุจะกลายเป็นค่าของตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมผูกกับเขตข้อมูล แสดงว่าการตั้งค่านี้จะถูกจัดเก็บในเขตข้อมูลนั้นในระเบียนปัจจุบัน คุณสมบัติ BoundColumn ไม่สามารถต้องค่าเป็นค่าที่มากกว่าการตั้งค่าของ ColumnCount


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn โดยใช้ แผ่นคุณสมบัติ ของตัวควบคุม แมโคร หรือโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ได้

สำหรับเขตข้อมูลตาราง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้บนแท็บ ค้นหา ในส่วน คุณสมบัติเขตข้อมูล ของมุมมองออกแบบของตารางสำหรับเขตข้อมูลที่ตั้งค่าคุณสมบัติ DisplayControl เป็น กล่องคำสั่งผสม หรือ กล่องรายการ

เคล็ดลับ

Access จะตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกตัวช่วยสร้างการค้นหาเป็นชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบของตาราง

ในโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn โดยใช้ตัวเลขหรือ นิพจน์ตัวเลข ที่เท่ากับ 0 จนถึงการตั้งค่าของคุณสมบัติ ColumnCount

ข้อสังเกต

คอลัมน์ที่มองเห็นได้ด้านซ้ายสุดในกล่องคำสั่งผสม (คอลัมน์ด้านซ้ายสุดที่มีการตั้งค่าในคุณสมบัติ ColumnWidths ของกล่องคำสั่งผสมไม่เท่ากับ 0) จะมีข้อมูลที่ปรากฎในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมใน มุมมองฟอร์ม หรือใน รายงาน คุณสมบัติ BoundColumn จะกำหนดว่าค่าของคอลัมน์ใดในกล่องข้อความหรือรายการกล่องคำสั่งผสมจะถูกจัดเก็บเมื่อคุณทำการเลือก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแสดงข้อมูลที่แตกต่างจากที่คุณจัดเก็บเป็นค่าของตัวควบคุม

หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์ที่ผูกไว้ไม่ตรงกับคอลัมน์ที่มองเห็นได้ด้านซ้ายสุดในตัวควบคุม (หรือถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn เป็น 0) คุณสมบัติ LimitToList จะถูกตั้งค่าเป็น ใช่

Access จะใช้ตัวเลขแบบฐานศูนย์ในการอ้างอิงถึงคอลัมน์ในคุณสมบัติ Column ซึ่งก็คือ คอลัมน์แรกจะถูกอ้างถึงโดยใช้นิพจน์ Column(0) คอลัมน์ที่สองจะถูกอ้างถึงโดยใช้นิพจน์ Column(1) และต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ BoundColumn จะใช้ตัวเลขฐาน 1 ในการอ้างอิงคอลัมน์ ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณสมบัติ BoundColumn ถูกตั้งค่าเป็น 1 คุณจะสามารถเข้าถึงค่าที่จัดเก็บไว้ในคอลัมน์นั้นได้โดยใช้นิพจน์ Column(0)

ถ้าคุณสมบัติ AutoExpand ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ Access จะเติมค่าในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมที่ตรงกับค่าในรายการกล่องคำสั่งผสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×