คุณสมบัติ 'คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้' (BoundColumn)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ ComboBox

วัตถุ ListBox

เมื่อคุณทำการเลือกจากกล่องรายการ หรือกล่องคำสั่งผสม คุณสมบัติBoundColumnบอกMicrosoft Office Access 2007 ค่าของคอลัมน์ใดที่จะใช้เป็นค่าของตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับแบบเขตข้อมูล ค่าในคอลัมน์ที่ระบุ โดยคุณสมบัติBoundColumnถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลชื่อในคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุม อ่าน/เขียนยาว

expression.BoundColumn

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

การตั้งค่า

คุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ใช้การตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

ค่าคุณสมบัติ ListIndex จะถูกเก็บไว้ในระเบียนปัจจุบัน ไม่ใช่ค่าคอลัมน์ ค่าคุณสมบัติ ListIndex ของแถวแรกเป็น 0 แถวที่สองเป็น 1 และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ Access จะตั้งค่าคุณสมบัติ ListIndex เมื่อเลือกรายการจากกล่องรายการหรือจากส่วนของกล่องรายการในกล่องคำสั่งผสม การตั้งค่าคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ เป็น 0 และใช้ค่าคุณสมบัติ ListIndex ของตัวควบคุมอาจมีประโยชน์ เช่นกรณีที่คุณสนใจในการเก็บค่าตัวเลขเป็นลำดับ

1 หรือมากว่า

(ค่าเริ่มต้นคือ 1) ค่าในคอลัมน์ที่ระบุจะเป็นค่าของตัวควบคุม ถ้าตัวควบคุมถูกผูกกับเขตข้อมูลแล้วการตั้งค่านี้จะถูกเก็บในเขตข้อมูลนั้นในระเบียนปัจจุบัน คุณไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ มากกว่าการตั้งค่าของคุณสมบัติ จำนวนคอลัมน์


คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติBoundColumnโดยใช้ตัวควบคุมแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

สำหรับเขตข้อมูลตาราง คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้บนแท็บค้นหาในส่วนคุณสมบัติเขตข้อมูลของตารางมุมมองออกแบบสำหรับเขตข้อมูลกับเขตตั้งค่าเป็นกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ

คำแนะนำ

Access ตั้งค่าคุณสมบัติ BoundColumn โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกตัวช่วยสร้างการค้นหาเป็นชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลในมุมมองออกแบบตาราง

ในโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ เป็นตัวเลขหรือนิพจน์ตัวเลข ที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึงค่าที่ตั้งในคุณสมบัติ จำนวนคอลัมน์

ข้อสังเกต

คอลัมน์ซ้ายสุดที่มองเห็นได้ในกล่องคำสั่งผสม (คอลัมน์ซ้ายสุดที่มีการตั้งค่าในคุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ของกล่องคำสั่งผสมที่ไม่ใช่ 0) จะมีข้อมูลที่แสดงในส่วนกล่องข้อความของกล่องคำสั่งผสมในมุมมองฟอร์ม หรือในรายงาน คุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ จะกำหนดว่าค่าคอลัมน์ใดในรายการกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องข้อความจะถูกเก็บไว้เมื่อคุณทำการเลือก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแสดงข้อมูลซึ่งต่างจากข้อมูลที่คุณเก็บไว้เป็นค่าของตัวควบคุม

หมายเหตุ: ถ้าคอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ไม่เหมือนกับคอลัมน์ซ้ายสุดที่มองเห็นได้ในตัวควบคุม (หรือถ้าคุณตั้งค่าคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ เป็น 0) คุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ จะถูกตั้งค่าเป็น ใช่

Access ใช้ตัวเลขที่มีเลขศูนย์เป็นฐานในการอ้างถึงคอลัมน์ในคุณสมบัติ คอลัมน์ นั่นคือ คอลัมน์แรกจะถูกอ้างด้วยนิพจน์ Column(0) คอลัมน์ที่สองถูกอ้างด้วยนิพจน์ Column(1) และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ใช้ตัวเลขที่มีเลขหนึ่งเป็นฐานในการอ้างถึงคอลัมน์ ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณสมบัติ คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ ถูกตั้งค่าเป็น 1 คุณสามารถเข้าถึงค่าที่เก็บไว้ในคอลัมน์นั้นโดยใช้นิพจน์ Column(0)

ถ้าคุณสมบัติ ขยายอัตโนมัติ ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ Access จะเติมค่าที่ตรงกลับค่าในรายการของกล่องคำสั่งผสม ลงในส่วนของกล่องข้อความในกล่องคำสั่งผสมโดยอัตโนมัติขณะที่พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×