คุณสมบัติ 'ความสูง' (Height)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ Image

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Section

วัตถุ CheckBox

วัตถุ Label

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SubForm

วัตถุ ComboBox

วัตถุ Line

วัตถุ Page

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CommandButton

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ TextBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุปุ่มสลับ (ToggleButton)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ ความสูง (รวมทั้งคุณสมบัติ ความกว้าง) เพื่อปรับขนาดของวัตถุ โดยคุณสมบัตินี้จะมีชนิดเป็น Integer ที่สามารถอ่าน/เขียนได้สำหรับวัตถุทั้งหมดในรายการ 'นำไปใช้กับ' ยกเว้นวัตถุ Report ซึ่งจะมีชนิดเป็น Long ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.Height

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากด้านบน

&nbspหมายเหตุ

ความสูงของคุณสมบัตินำไปใช้เฉพาะกับฟอร์มและรายงานส่วน ไม่ได้กับฟอร์มและรายงาน

ป้อนตัวเลขความสูงที่ต้องการตามหน่วยวัดปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้หน่วยวัดที่ต่างไปจากการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาค (Regional Options) ใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) ของ Windows ให้ระบุหน่วย เช่น ซม. หรือ นิ้ว (เช่น 5 ซม. หรือ 3 นิ้ว)

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้วัตถุแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

สำหรับตัวควบคุม คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินี้โดยใช้ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้น หรือคุณสมบัติ DefaultControl ในโค้ด VBA

ใน VBA ใช้นิพจน์ตัวเลข การตั้งค่าของคุณสมบัตินี้ ค่าจะแสดงในทวิป

สำหรับส่วนต่างๆ ของรายงาน คุณไม่สามารถใช้แมโครหรือโค้ด VBA เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ ความสูง เมื่อคุณพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างรายงาน สำหรับตัวควบคุมรายงาน คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ Height เมื่อคุณพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างรายงานได้ต่อเมื่อใช้แมโครหรือกระบวนงานเหตุการณ์ที่ระบุในการตั้งค่าคุณสมบัติกระบวนเหตุการณ์ OnFormat ของส่วนหนึ่งๆ เท่านั้น

คุณไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้สำหรับวัตถุเมื่อกระบวนการพิมพ์เริ่มขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพยายามตั้งค่าคุณสมบัติ ความสูง ในเหตุการณ์ สั่งพิมพ์ ของรายงาน จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

Microsoft Office Access 2007 โดยอัตโนมัติตั้งค่าคุณสมบัติความสูงเมื่อคุณสร้าง หรือขนาดตัวควบคุม หรือเมื่อคุณปรับขนาดหน้าต่างในมุมมองออกแบบฟอร์ม หรือมุมมองออกแบบรายงาน

ความสูงของส่วนต่างๆ จะวัดจากด้านในของเส้นขอบ ในขณะที่ความสูงของตัวควบคุมจะวัดจากจุดกึ่งกลางของเส้นขอบ ดังนั้นตัวควบคุมที่มีความกว้างของเส้นขอบแตกต่างกันจะถูกจัดแนวไว้อย่างถูกต้อง ส่วนระยะขอบสำหรับฟอร์มและรายงานสามารถตั้งค่าได้ด้วยการคลิก ระยะขอบ บนแท็บ เค้าโครงหน้า

หมายเหตุ: เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งด้านซ้ายและด้านบนของวัตถุ ให้ใช้คุณสมบัติ ซ้าย และ บน

ตัวอย่าง

โค้ดต่อไปนี้ปรับขนาดของปุ่มคำสั่งไว้ที่ 1 นิ้ว คูณ 1 นิ้วของปุ่มสี่เหลี่ยม (หน่วยวัดที่เป็นค่าเริ่มต้นใน VBA คือ ทวิป (twip) โดย 1440 ทวิป (twip) เท่ากับ 1 นิ้ว)

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×