คุณสมบัติ 'การป้อนข้อมูล' (DataEntry)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุฟอร์ม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ การป้อนข้อมูล เพื่อระบุว่าฟอร์มที่ถูกผูกไว้จะเปิดเพื่ออนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลเท่านั้นหรือไม่ คุณสมบัติ การป้อนข้อมูล ไม่ได้กำหนดว่าจะสามารถเพิ่มระเบียนได้หรือไม่ เพียงแต่กำหนดว่าระเบียนที่มีอยู่แล้วนั้นจะถูกแสดงขึ้นมาหรือไม่ โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น Boolean ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.DataEntry

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสมบัติ การป้อนข้อมูล ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า

Visual Basic

คำอธิบาย

ใช่

True 

ฟอร์มจะเปิดแสดงเฉพาะระเบียนที่ว่าง

ไม่ใช่

False

(ค่าเริ่มต้น) ฟอร์มจะเปิดแสดงระเบียนที่มีอยู่แล้ว


หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติการป้อนข้อมูลโดยใช้ในฟอร์มแผ่นคุณสมบัติ แบบแมโคร หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

สามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ในทุกมุมมอง

คุณสมบัติ การป้อนข้อมูล มีผลต่อเมื่อตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตให้เพิ่ม เป็น ใช่

หมายเหตุ: เมื่ออาร์กิวเมนต์ 'โหมดข้อมูล' ของแอคชัน OpenForm ถูกตั้งค่า Microsoft Office Access 2007 จะแทนที่การตั้งค่าคุณสมบัติของฟอร์มจำนวนหนึ่ง ถ้าอาร์กิวเมนต์ 'โหมดข้อมูล' ของแอคชัน OpenForm ถูกตั้งค่าเป็น แก้ไข Access จะเปิดฟอร์มด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้

  • อนุญาตให้แก้ไข — ใช่

  • อนุญาตให้ลบ — ใช่

  • อนุญาตให้เพิ่ม — ใช่

  • การป้อนข้อมูล — ไม่ใช่

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แอคชัน OpenForm เขียนทับการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ใดๆ เหล่านี้ ให้ละเว้นการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ 'โหมดข้อมูล' เพื่อให้ Access สามารถใช้การตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้โดยฟอร์มได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×