คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับ Excel Web Access

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้คุณสมบัติแบบกำหนดเองเพื่อกำหนดมุมมอง เค้าโครง แถบเครื่องมือ และการโต้ตอบของ Microsoft Office Excel Web Access Web Part ส่วนต่อไปนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับแต่ละคุณสมบัติ

ในบทความนี้

ส่วนการแสดงสมุดงาน

แถบเครื่องมือและชื่อเรื่องส่วน

ส่วนการนำทางและการโต้ตอบ

ส่วนการแสดงสมุดงาน

เวิร์กบุ๊ก (WorkbookUri)

ใส่ในกล่องข้อความ URL หรือ UNC ของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแสดงใน Excel Web Access

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งเวิร์กบุ๊กได้อย่างง่ายดาย คลิเลือกลิงก์ ปุ่มตัวสร้าง และใช้หน้าต่างเลือกลิงก์ - โต้ตอบเว็บเพจ เพื่อค้นหาเวิร์กบุ๊ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงสมุดงาน Excel ใน Office Excel Web Access

รายการที่มีชื่อ (VisibleItem)

ใส่ช่วงที่มีชื่อ หรือชื่อของแผ่นงาน ตาราง แผนภูมิ รายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ที่คุณต้องการแสดงใน Excel Web Access

เพื่อทำให้ง่ายต่อการแก้ไขสตริงแบบยาว คลิกเลือกการเชื่อมโยง ปุ่มตัวสร้าง และใช้หน้าต่างสร้างข้อความ - เว็บเพจโต้ตอบ การแก้ไขข้อความ

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ไม่ว่าคุณเลือกแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจง หรือรายการที่มีชื่อเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel Services

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูมุมมองรายการมีชื่อใน Excel Services

แถว (RowsToDisplay)

ใส่จำนวนแถวที่จะแสดงเมื่อคุณเลื่อนหน้าแผ่นงานขึ้น ลง left หรือด้านขวา ค่าที่ถูกต้องคือตั้งแต่ 1 ถึง 500 ค่าเริ่มต้นคือ 75 ค่ามีขนาดใหญ่สามารถสร้างขนาดฟอนต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การนำทางเวิร์กบุ๊กใน Excel Services

ค่านี้สามารถจะเป็นแบบส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ส่วนบุคคล ดู Microsoft Windows SharePoint Services ช่วย

คอลัมน์ (ColumnsToDisplay)

ใส่จำนวนแถวที่จะแสดงเมื่อคุณเลื่อนหน้าแผ่นงานขึ้น ลง left หรือด้านขวา ค่าที่ถูกต้องคือตั้งแต่ 1 ถึง 500 ค่าเริ่มต้นคือ 75 ค่ามีขนาดใหญ่สามารถสร้างขนาดฟอนต์

ค่านี้สามารถจะเป็นแบบส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part ส่วนบุคคล ดูวิธีใช้ Windows SharePoint Services

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การนำทางเวิร์กบุ๊กใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

แถบเครื่องมือและชื่อเรื่องส่วน

แถบชื่อเรื่อง:   

สร้างชื่อเรื่อง Web Part (AutoGenerateTitle) โดยอัตโนมัติ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างชื่อโดยยึดตามชื่อไฟล์ของเวิร์กบุ๊กที่ระบุไว้ในคุณสมบัติชื่อเรื่อง ในส่วนลักษณะที่ปรากฏ โดยอัตโนมัติ แล้ว เพิ่มชื่อเรื่องนั้นลงในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ค่าปัจจุบันที่ใส่ ในคุณสมบัติชื่อเรื่อง หรือเมื่อต้อง การซ่อนชื่อเรื่องถ้าคุณสมบัติที่มีค่าไม่มี

สร้างโดยอัตโนมัติ Web Part URL ของชื่อเรื่อง (AutoGenerateDetailLink)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการโดยอัตโนมัติสร้างไฮเปอร์ลิงก์ในแถบชื่อเรื่อง Web Part ที่ เมื่อคลิกแล้ว โดยผู้ใช้ แสดงเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ค่าอื่นที่ใส่ในคุณสมบัติURL ของชื่อเรื่อง ในส่วนขั้นสูง ซึ่งอาจเป็น URL ใด ๆ ที่ถูกต้องหรือไม่มีค่า หลังจากยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเอาออกค่าปัจจุบันในคุณสมบัติURL ของชื่อเรื่อง ด้วย

ชนิดของแถบเครื่องมือ (ToolBarStyle)

เลือกหนึ่งตัวเลือกการแสดง หรือซ่อนปุ่มบนแถบเครื่องมือและคำสั่งต่อไปนี้:

ทั้งหมด     แสดงแถบเครื่องมือแบบเต็ม ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

แถบเครื่องมือทั้งหมดรวมถึงต่อไปนี้: เมนูอัปเดต (รีเฟรชเชื่อมต่อเลือก คำสั่ง คำสั่งการเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการรีเฟรชเมนูเปิด (คำสั่งเปิดใน Excel และคำสั่งSnapshot เปิดใน Excel ) คำนวณเวิร์กบุ๊ก สั่ง และคำสั่งโหลดเวิร์กบุ๊ก ),ค้นหา ปุ่ม รูปปุ่ม รายการดรอปดาวน์มุมมอง เมื่ออยู่ในมุมมองรายการมีการตั้งชื่อ และวิธีใช้

คุณอาจใช้มุมมองแถบเครื่องมือเต็มเมื่อคุณกำลังแสดง Excel Web Access ด้วยตัวเอง บน หน้าของ Web Part และ เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำสั่งที่มีอยู่และปุ่มทั้งหมด

สรุป     แสดงเฉพาะต่อไปนี้: เมนูเปิด (เปิดใน Excel และเปิด Snapshot ใน Excel ), เมนูอัปเดต (รีเฟรชเลือกการเชื่อมต่อ และโหลดเวิร์กบุ๊ก ) รายการดรอปดาวน์มุมมอง ในมุมมองรายการมีการตั้งชื่อ ปุ่มนำทางถ้าจำเป็นต้องใช้ และช่วย

คุณอาจใช้แถบเครื่องมือสรุป เมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อ Excel Web Access กับ Web Part อื่นบนหน้า Web Part อื่น ๆ หรือแดชบอร์ด และคุณเพียงแค่เซตย่อยนี้จำกัดของคำสั่งและปุ่ม

นำทางเท่านั้น     ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่อไปนี้ แสดงคำสั่งและปุ่มต่อไปนี้:

  • ถ้า Excel Web Access อยู่ในมุมมองเวิร์กชีต ปุ่มการนำทาง ถ้าจำเป็นต้องใช้ และวิธีใช้

  • ถ้าเป็น Excel Web Access ในมุมมองรายการที่มีชื่อ รายการดรอปดาวน์ของมุมมอง ปุ่มการนำทาง ถ้าจำเป็นต้องใช้ และวิธีใช้

ไม่มี     ซ่อนแถบเครื่องมือ

คุณอาจเลือกไม่มี เมื่อมีเลือกรายการ เช่นช่วงที่มีชื่อหรือแผนภูมิ ที่คุณต้องการแสดงเพียง และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการโต้ตอบหรือวิธีใช้ ใด ๆ เช่น เมื่อคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดหรือหน้าของ Web Part ที่มีชื่อที่ระบุได้

คำสั่งบนเมนูเครื่องมือ:   

เปิดใน Excel เปิด Snapshot ใน Excel (AllowInExcelOperations)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงคำสั่งเปิดใน Excel และSnapshot ที่เปิดใน Excel บนเมนูเปิด แถบเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Office Excel ถ้า Excel ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้อง การซ่อนคำสั่งเปิดใน Excel และคำสั่งSnapshot เปิดใน Excel และ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดเวิร์กบุ๊กหรือ snapshot ใน Excel จาก Excel Services

รีเฟรชเลือกเชื่อมต่อ การรีเฟรชเชื่อมต่อทั้งหมด (AllowManualDataRefresh)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เพื่อแสดงคำสั่งการรีเฟรชเลือกการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการรีเฟรช บนเมนูอัปเดตข้อมูล ของแถบเครื่องมือ และเปิดใช้งานผู้ใช้ออกเพื่อรีเฟรชทั้งหมดด้วยตนเอง หรือเลือกการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนการรีเฟรชเลือกการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการรีเฟรช คำสั่งบนเมนูอัปเดตข้อมูล ของแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: การดำเนินการรีเฟรชด้วยตนเองสามารถเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินการโต้ตอบที่เรียกใช้คิวรีแบบ Online วิเคราะห์ Processing (OLAP) ในรายงาน PivotTable

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การรีเฟรชข้อมูลภายนอกใน Excel Services

คำนวณเวิร์กบุ๊ก (AllowRecalculation)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงคำสั่งคำนวณเวิร์กบุ๊ก บนเมนูอัปเดตข้อมูล ของแถบเครื่องมือ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนคำสั่งคำนวณเวิร์กบุ๊ก บนเมนูอัปเดตข้อมูล ของแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีผลต่อการแสดงของคำสั่งเท่านั้น และไม่มีผลกับการตั้งค่าการคำนวณปัจจุบันในเวิร์กบุ๊ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลการคำนวณและการคำนวณใน Office Excel Web Access

รายการแบบหล่นลงของรายการที่มีชื่อ (ShowVisibleItemButton)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงรายการดรอปดาวน์ของมุมมอง บนแถบเครื่องมือ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Excel Web Access ต้องอยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนรายการดรอปดาวน์มุมมอง บนแถบเครื่องมือ คุณอาจต้องการปิดใช้งานรายการดรอปดาวน์นี้ถ้าคุณอยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ แต่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ออกเพื่อปรับเปลี่ยนรายการ และคุณต้องการให้รายการเฉพาะเจาะจงที่แสดงในหน้าของ Web Part หรือแดชบอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูมุมมองรายการมีชื่อใน Excel Web Access

ด้านบนของหน้า

ส่วนการนำทางและการโต้ตอบ

นำทาง:   

นำทางเวิร์กบุ๊ก (AllowNavigation)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อทำให้ผู้ใช้ย้ายไปรอบ ๆ เวิร์กบุ๊ก โดยใช้ปุ่มหน้าและแท็บแผ่นงานเพื่อหน้า หรือย้ายไปยังแผ่นงานอื่น และ โดยการใช้การค้นหา รูปปุ่ม ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้ายไปรอบ ๆ เวิร์กบุ๊กโดยใช้ปุ่มหน้า แท็บแผ่นงาน และปุ่มค้นหา คุณอาจยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Web Access จะแสดงเฉพาะรายการระบุมีชื่อ เช่นช่วงที่มีชื่อหรือแผนภูมิ หรือ Excel Web Access จะเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นบนแดชบอร์ดหรือหน้าของ Web Part

เชื่อมโยงหลายมิติ (AllowHyperlinks)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานไฮเปอร์ลิงก์ที่ใช้งานอยู่ เป็นตำแหน่งที่ตั้งภายในเวิร์กบุ๊ก หรือ เป็นไฟล์และเอกสารนอกเวิร์กบุ๊ก คุณสมบัติตัวนำทางเวิร์กบุ๊ก ต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งภายในเวิร์กบุ๊ก

ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติ ว่าอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งภาย ในเวิร์กบุ๊ก หรือไฟล์และเอกสารนอกเวิร์กบุ๊ก ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแปลงเป็นสตริงข้อความที่ไม่ได้ใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ทำงานกับไฮเปอร์ลิงก์ใน Excel สำหรับ Windows

ตอบ:   

การโต้ตอบเวิร์กบุ๊ก (AllowInteractivity)

เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการโต้ตอบกับเวิร์กบุ๊ก ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

การโต้ตอบกับเวิร์กบุ๊กมีการดำเนินการต่อไปนี้: รีเฟรชด้วยตนเอง เป็นงวด และอัตโนมัติของข้อมูลภายนอก การตั้งค่าพารามิเตอร์ เรียงลำดับ กรอง เค้า ร่าง และขยาย หรือยุบระดับของข้อมูลในรายงาน PivotTable

ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (AllowParameterModification)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ และเปิดใช้งานความสามารถในการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้สำหรับเวิร์กบุ๊ก ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้อง การซ่อนบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ และ เพื่อป้องกันไม่ให้ดู และเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ถ้าพวกเขาได้กำหนดไว้สำหรับเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กบุ๊กตอบ ล้างกล่องกาเครื่องหมายถูก คุณสมบัติปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ เป็นสีจาง และคุณไม่สามารถเลือก หรือยกเลิกเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊กใน Excel Services

แสดงบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ (ShowWorkBookParameters)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการดูของบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ ถ้ามีการกำหนดพารามิเตอร์สำหรับเวิร์กบุ๊ก ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ดูที่บานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ แม้ว่ามีการกำหนดพารามิเตอร์สำหรับเวิร์กบุ๊ก คุณอาจยังยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนเนื่องจากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ Web Part สำหรับตัวกรองแทนค่าพารามิเตอร์

หมายเหตุ: ถ้าพารามิเตอร์ปรับเปลี่ยน คุณสมบัติล้างกล่องกาเครื่องหมายถูก คุณสมบัติบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์แสดง เป็นสีจาง และคุณไม่สามารถเลือก หรือยกเลิกเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เวิร์กบุ๊กใน Excel Services

เรียงลำดับ (AllowSorting)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการเรียงลำดับในช่วงของเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันการเรียงลำดับในช่วงของเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable อย่างไรก็ตาม เรียงลำดับที่มีอยู่แล้วนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กยังคงถูกเก็บรักษาไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเรียงลำดับข้อมูลใน Excel Services

Filtering(AllowFiltering)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เพื่อเปิดใช้งานการกรองของช่วงของเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable และเปิดใช้งานการจัดเค้าร่าง ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกรองของช่วงของเซลล์ ตาราง Excel และรายงาน PivotTable และป้องกันไม่ให้มีเค้าร่าง อย่างไรก็ตาม การกรองที่มีอยู่แล้วนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กยังคงถูกเก็บรักษาไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่กรองข้อมูลใน Excel Services

โต้ตอบ PivotTable ทั้งหมด (AllowPivotSpecificOperations)

เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการดำเนินการ PivotTable แบบโต้ตอบต่อไปนี้: ขยาย (เลื่อนลง) และการยุบ (เข้าถึงรายละเอียด) ระดับข้อมูล เรียงลำดับ และกรอง ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

รีเฟรชเป็นระยะ ๆ ถ้าเปิดใช้งานในเวิร์กบุ๊ก (AllowPeriodicDataRefresh)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อควบคุมการแสดงข้อความการดำเนินการรีเฟรชเป็นงวดที่ด้านล่างของ Excel Web Access Web Part ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เวิร์กบุ๊กเป็นระยะ ๆ รีเฟรชข้อมูลภายนอก และ เพื่อป้องกันไม่ให้ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของ Excel Web Access Web Part สำหรับข้อความใด ๆ การดำเนินการรีเฟรชเป็นงวด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การรีเฟรชข้อมูลภายนอกใน Excel Services

แสดงข้อมูลเป็นครั้งคราวรีเฟรชพร้อมท์ (AutomaticPeriodicDataRefresh)

เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อควบคุมการรีเฟรชเป็นงวดอัตโนมัติ:

เสมอ    แสดงพร้อมท์รีเฟรชเป็นงวด โดยไม่มีตัวเลือกเสมอ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกตัวเลือกนี้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่า จะรีเฟรชข้อมูล ในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้ แต่ไม่ มีความสามารถในการเลือกเสมอ

คุณอาจเลือก    แสดงพร้อมท์เป็นงวดการรีเฟรชพร้อมกับตัวเลือกเสมอ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่า การรีเฟรชข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้ และตัดสินใจว่า จะรีเฟรชในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพร้อมท์ต่อมา

ไม่มี     ซ่อนพร้อมท์รีเฟรชเป็นงวดและตัวเลือกเสมอ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการรีเฟรชข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้โดยไม่ต้องพร้อมท์ใด ๆ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ต้องถูกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเป็นระยะ ๆ รีเฟรชถ้าเปิดใช้งานในเวิร์กบุ๊ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การรีเฟรชข้อมูลภายนอกใน Excel Services

ปิดเซสชันก่อนที่จะเปิดใหม่หนึ่ง (CloseWorkbookSessions)

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดเวิร์กบุ๊กปัจจุบันหลังจากที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผู้ใช้หลายคนกำลังดูเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กปัจจุบันหลังจากที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กใหม่ ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณอาจยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการรักษาใด ๆ โต้ตอบกับเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน เช่นตัวกรอง เรียง หรือการ ตั้งค่าพารามิเตอร์ หลังจากเปิดเวิร์กบุ๊กอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเซสชันและการหมดเวลาของเซสชันใน Excel Services

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×