คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติบางประการของ Web Part สำหรับ Excel Web Access เองได้ เช่น เค้าโครง และตัวเลือกที่จะแสดงบนแถบเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าตัวเลือกซึ่งควบคุมวิธีที่ผู้ใช้จะสามารถโต้ตอบกับสมุดงานใน Web Part ได้อีกด้วย เช่น การอนุญาตให้ใช้พารามิเตอร์จากสมุดงานได้ เป็นต้น

บานหน้าต่างเครื่องมือ Excel Web Access มีคุณสมบัติอยู่สองชนิดด้วยกัน คือ คุณสมบัติที่ใช้ได้กับ Web Part สำหรับ Excel Web Access เท่านั้น และคุณสมบัติทั่วไปที่นำไปใช้กับ Web Part ส่วนใหญ่ได้ คุณสมบัติที่ใช้ได้กับ Web Part สำหรับ Excel Web Access เท่านั้นจะปรากฏอยู่ในส่วน การแสดงสมุดงาน แถบเครื่องมือและแถบชื่อเรื่อง และ การนำทางและความสามารถในการโต้ตอบ

บทความนี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะกับ Web Part สำหรับ Excel Web Access เท่านั้น

ในบทความนี้

คุณสมบัติในส่วน การแสดงสมุดงาน

คุณสมบัติในส่วน แถบเครื่องมือและแถบชื่อเรื่อง

คำสั่งบนเมนูเครื่องมือ

คุณสมบัติในส่วน การนำทางและความสามารถในการโต้ตอบ

การตั้งค่าความสามารถในการโต้ตอบ

คุณสมบัติในส่วน การแสดงสมุดงาน

ในส่วน การแสดงสมุดงาน คุณต้องใส่ข้อมูลที่ระบุถึงสมุดงาน และรายการที่มีชื่อซึ่ง Web Part สำหรับ EWA จะแสดง (ถ้ามีการใช้รายการที่มีชื่อ)

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

สมุดงาน

ในกล่องข้อความ ใส่ URL หรือ UNC ของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแสดงใน Excel Web Access คุณสามารถพิมพ์ URL ในกล่อง หรือคลิกเลือกการเชื่อมโยง ปุ่มตัวสร้าง และใช้หน้าต่างเลือกแอสเซท – เว็บเพจที่โต้ตอบ การค้นหาเวิร์กบุ๊ก

รายการที่มีชื่อ

ใส่ชื่อของรายการ (ช่วงของเซลล์ที่มีชื่อ), หรือชื่อของแผ่นงาน ตาราง แผนภูมิ รายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ที่คุณต้องการให้แสดงใน Excel Web Access เมื่อต้องการระบุรายการมีชื่อ เขียนสมุดงานต้องกำหนดรายการในเวิร์กบุ๊กต้นฉบับใน Excel แล้ว บันทึกเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ เมื่อต้องการแก้ไขสตริงแบบยาว คลิกเลือกการเชื่อมโยง ปุ่มตัวสร้าง และใช้หน้าต่างแก้ไขข้อความ - โต้ตอบเว็บเพจ เพื่อแก้ไขสตริง

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติในส่วน แถบเครื่องมือและแถบชื่อเรื่อง

Excel Services จะเปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะหนึ่งหรือหลายคุณลักษณะ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะนั้นๆ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

สร้างชื่อเรื่องของ Web Part โดยอัตโนมัติ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการให้ Excel Services สร้างชื่อเรื่องให้โดยอัตโนมัติ Excel Services จะสร้างชื่อเรื่องซึ่งจะนำชื่อแฟ้มของสมุดงานไปรวมกับค่าของคุณสมบัติ ชื่อเรื่อง ในส่วนคุณสมบัติ ลักษณะที่ปรากฏ ของ Web Part นี้ ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ Excel Services จะใช้ค่าปัจจุบันของคุณสมบัติ ชื่อเรื่อง

สร้าง URL ชื่อเรื่องของ Web Part โดยอัตโนมัติ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติในแถบชื่อเรื่องของ Web Part โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้ทำการคลิก Excel Services จะเปิดสมุดงานที่เชื่อมโยงนั้นในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ Excel Services จะเอาค่าปัจจุบันออกจากคุณสมบัติ URL ของชื่อเรื่อง ในส่วน ขั้นสูง ด้วย เมื่อต้องการใช้ URL ที่กำหนดเอง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้วใส่การเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณต้องการใช้ในกล่องข้อความของคุณสมบัติ URL ของชื่อเรื่อง

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงหรือซ่อนคำสั่งและปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ทั้งหมด (ตัวเลือกเริ่มต้น)

แถบเครื่องมือ EWA ซึ่งแสดงปุ่ม เปิด ข้อมูล ค้นหา และ วิธีใช้ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง EWA Web Part มีแถบเครื่องมือแบบเต็ม ตัวอย่างนี้แสดงเวิร์กบุ๊กในมุมมองเวิร์กชีต และมีเมนูเปิด เมนูข้อมูล และปุ่ม รูปปุ่ม ค้นหา ถ้าแผ่นงานจะแสดงอยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ มุมมอง จะปรากฏขึ้นบนแถบเครื่องมือด้วย

สรุป

แถบเครื่องมือ Web Part สำหรับ EWA ซึ่งแสดงการเลือกรายการที่มีชื่อในรายการแบบหล่นลง แสดง ภาพประกอบนี้แสดงตัวอย่าง EWA Web Part ที่มีแถบเครื่องมือสรุป เวิร์กบุ๊กสำหรับ Web Part นี้อยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ และแสดงเมนูเปิด เมนูข้อมูล และรายการดรอปดาวน์ของมุมมอง รายการดรอปดาวน์ของมุมมอง ปรากฏอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือ และแสดงเฉพาะรายการมีชื่อที่กำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊ก ถ้าเวิร์กบุ๊กจะแสดงอยู่ในมุมมองเวิร์กชีต รายการมุมมอง ไม่ปรากฏขึ้น

นำทางเท่านั้น

เค้าโครงของแถบเครื่องมือ การนำทางเท่านั้น จะขึ้นกับมุมมองของสมุดงานใน Web Part สำหรับ EWA ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงข้อแตกต่างเหล่านี้ ในมุมมองแผ่นงาน จะแสดงเฉพาะปุ่มนำทางเท่านั้น ในมุมมองรายการที่มีชื่อ จะแสดงรายการแบบหล่นลง แสดง ด้วย

ไม่มี

ถ้าคุณเลือกชนิดของแถบเครื่องมือเป็น ไม่มี Excel Services จะซ่อนแถบเครื่องมือไว้ การทำเช่นนี้อาจมีประโยชน์เมื่อคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสมุดงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแสดง Web Part สำหรับ Excel Web Access ในแดชบอร์ด คุณอาจกำหนดให้ซ่อนแถบเครื่องมือบน Web Part ก็ได้

ด้านบนของหน้า

คำสั่งในเมนูของแถบเครื่องมือ

Excel Services จะเปิดใช้งานคำสั่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการปิดใช้งานคำสั่งเหล่านี้คำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่ง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายของคำสั่งนั้น

คำสั่ง

คำอธิบาย

เปิดใน Excel, เปิด Snapshot ใน Excel

เมื่อคำสั่งนี้ถูกเลือก จะทำให้ Web Part แสดงคำสั่ง เปิดใน Excel และ เปิด Snapshot ใน Excel บนเมนู เปิด ของแถบเครื่องมือ ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มี Excel ติดตั้งอยู่ ผู้ใช้นั้นจะสามารถเปิดสมุดงานใน Excel เพื่อแก้ไขได้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อต้องการซ่อนคำสั่ง เปิดใน Excel และคำสั่ง เปิด Snapshot ใน Excel และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดสมุดงานใน Excel ได้

สิ่งสำคัญ: คุณสมบัตินี้จะมีผลต่อการแสดงรายการในเมนู เปิด เท่านั้น และจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้แต่อย่างใด เมื่อต้องการจัดการความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้

ฟื้นฟูการเชื่อมต่อที่เลือก, ฟื้นฟูการเชื่อมต่อทั้งหมด

เมื่อคำสั่งนี้ถูกเลือก จะทำให้ Web Part แสดงคำสั่ง ฟื้นฟูการเชื่อมต่อที่เลือก และ ฟื้นฟูการเชื่อมต่อทั้งหมด บนเมนู ข้อมูล ของแถบเครื่องมือ และจากนั้นผู้ใช้จะสามารถฟื้นฟูการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกทั้งหมดหรือเฉพาะการเชื่อมต่อที่เลือกได้ด้วยตนเอง

 • ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนคำสั่งเหล่านี้บนเมนู ข้อมูล ของแถบเครื่องมือ

คำนวณสมุดงาน

เมื่อคำสั่งนี้ถูกเลือก จะทำให้ Web Part แสดงคำสั่ง คำนวณสมุดงาน บนเมนู ข้อมูล ของแถบเครื่องมือ

 • เมื่อต้องการซ่อนคำสั่งคำนวณเวิร์กบุ๊ก บนเมนูข้อมูล ของแถบเครื่องมือ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณสมบัตินี้มีผลต่อการแสดงของคำสั่งเท่านั้น และไม่มีผลต่อการตั้งค่าการคำนวณปัจจุบันในเวิร์กบุ๊ก

รายการแบบหล่นลงของรายการที่มีชื่อ

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ สมุดงานที่คุณต้องการแสดงต้องอยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อ เมื่อสมุดงานแสดงอยู่ในมุมมองรายการที่มีชื่อและมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ไว้แล้ว Web Part จะแสดงรายการแบบหล่นลงของ มุมมอง บนแถบเครื่องมือ

 • เมื่อต้องการซ่อนรายการแบบหล่นลงของ มุมมอง บนแถบเครื่องมือ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ Web Part แสดงเฉพาะรายการที่มีชื่อที่ระบุ และคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรายการนั้นได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ด้านบนของหน้า

คุณสมบัติในส่วน การนำทางและความสามารถในการโต้ตอบ

Excel Services จะเปิดใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่สัมพันธ์กัน เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้คุณสมบัติเดียวหรือหลายคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

การเชื่อมโยงหลายมิติ

คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในสมุดงานหรือไปยังแฟ้มและเอกสารที่อยู่นอกสมุดงาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในสมุดงาน คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การนำทางสมุดงาน ด้วย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดใช้งานการเชื่อมโยงหลายมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในสมุดงาน หรือไปยังแฟ้มและเอกสารที่อยู่นอกสมุดงานก็ตาม

ความสามารถในการโต้ตอบสำหรับสมุดงาน

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานความสามารถในการโต้ตอบสำหรับสมุดงาน การโต้ตอบกับสมุดงาน ได้แก่ การดำเนินการต่อไปนี้

 • การฟื้นฟูข้อมูลภายนอกด้วยตนเอง ตามระยะเวลา หรือโดยอัตโนมัติ

 • การป้อนค่าของพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในสมุดงานต้นฉบับโดยผู้ใช้

 • การเรียงลำดับและกรองข้อมูล

 • การขยายหรือยุบเค้าร่าง

 • การขยายหรือยุบข้อมูลในรายงาน PivotTable

การตั้งค่าความสามารถในการโต้ตอบ

การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมตัวเลือกบางอย่างสำหรับความสามารถในการโต้ตอบ ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย ความสามารถในการโต้ตอบสำหรับสมุดงาน Excel Services จะปิดใช้งานการตั้งค่าความสามารถในการโต้ตอบทั้งหมด และผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกหรือล้างตัวเลือกเหล่านี้ได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง พารามิเตอร์ และให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่าของพารามิเตอร์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในสมุดงานต้นฉบับได้

 • ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่าง พารามิเตอร์ การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถป้อนค่าพารามิเตอร์ลงในสมุดงานได้ คุณอาจต้องการซ่อนบานหน้าต่าง พารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการแสดงค่าของพารามิเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นแทนที่จะใช้ค่าที่ผู้ใช้ป้อน ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ Excel Services จะปิดใช้งานคุณสมบัติ แสดงบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง

แสดงบานหน้าต่างงานพารามิเตอร์

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแสดงบานหน้าต่างงาน พารามิเตอร์ ถ้าได้กำหนดพารามิเตอร์สำหรับสมุดงานไว้แล้ว

 • ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่าง พารามิเตอร์ แม้ว่าสมุดงานจะกำหนดพารามิเตอร์ไว้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการซ่อนบานหน้าต่าง พารามิเตอร์ ถ้าได้รับพารามิเตอร์มาจาก Web Part อื่นแทนที่จะมาจากผู้ใช้

การเรียงลำดับ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเรียงลำดับของช่วงเซลล์, ตาราง Excel และรายงาน PivotTable และให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อไม่ต้องการให้มีการเรียงลำดับช่วงเซลล์, ตาราง Excel และรายงาน PivotTable อย่างไรก็ตาม การเรียงลำดับที่ได้นำไปใช้กับสมุดงานไว้แล้วจะยังคงอยู่

การกรอง

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการกรองช่วงเซลล์, ตาราง Excel และรายงาน PivotTable และเพื่อเปิดใช้งานการกำหนดเค้าร่าง และให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อไม่ต้องการให้มีการกรองช่วงเซลล์, ตาราง Excel และรายงาน PivotTable และเพื่อไม่ให้มีการกำหนดเค้าร่าง อย่างไรก็ตาม การกรองที่ได้นำไปใช้กับสมุดงานไว้แล้วจะยังคงอยู่

ความสามารถในการโต้ตอบ PivotTable ทั้งหมด

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการดำเนินการของ PivotTable แบบโต้ตอบต่อไปนี้ คือ การขยาย (การเข้าถึงรายละเอียด) และการยุบ (การไม่เข้าถึงรายละเอียด) ระดับของข้อมูล การเรียงลำดับ และการกรอง

ฟื้นฟูเป็นระยะถ้าเปิดใช้งานในสมุดงาน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อควบคุมการแสดงข้อความของการดำเนินการฟื้นฟูเป็นระยะที่ด้านล่างของ Web Part สำหรับ Excel Web Access ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อไม่ให้สมุดงานมีการปรับปรุงข้อมูลภายนอกเป็นระยะๆ และเพื่อไม่ให้ข้อความของการดำเนินการฟื้นฟูเป็นระยะๆ ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของ Web Part สำหรับ Excel Web Access ด้วย

แสดงพร้อมท์การฟื้นฟูข้อมูลเป็นระยะ

เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายเป็นระยะ ๆ รีเฟรชถ้าเปิดใช้งานในเวิร์กบุ๊ก เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อควบคุมการรีเฟรชเป็นงวดอัตโนมัติ:

เสมอ    แสดงพร้อมท์รีเฟรชเป็นงวด โดยไม่มีตัวเลือกเสมอ ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถรีเฟรชข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้ แต่ไม่สามารถเลือกเสมอ

คุณอาจเลือก    แสดงพร้อมท์เป็นงวดการรีเฟรชพร้อมกับตัวเลือกเสมอ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถตัดสินใจว่า จะรีเฟรชข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้โดยไม่ต้องพร้อมท์ต่อเนื่องกัน

ไม่มี    ซ่อนพร้อมท์รีเฟรชเป็นงวดและตัวเลือกเสมอ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการรีเฟรชข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาที่จัดกำหนดการไว้โดยไม่ต้องพร้อมท์ใด ๆ

ปิดเซสชันก่อนเปิดเซสชันใหม่

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดสมุดงานปัจจุบันหลังจากที่คุณเปิดสมุดงานใหม่ขึ้น คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากดูสมุดงานเดียวกัน

 • และให้ล้างตัวเลือกนี้เมื่อต้องการให้สมุดงานปัจจุบันยังคงเปิดอยู่หลังจากที่คุณเปิดสมุดงานใหม่ขึ้น ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้สามารถเปิดสมุดงานใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ให้เก็บการตั้งค่าต่างๆ ในสมุดงานปัจจุบัน เช่น ตัวกรอง การเรียงลำดับ หรือการตั้งค่าพารามิเตอร์ หลังจากมีการเปิดสมุดงานอื่นขึ้นมา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×