คุณสมบัติเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องโต้ตอบเขตข้อมูลหรือคุณสมบัติของกลุ่ม ที่คุณสามารถดู หรือการตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในของเทมเพลตของคุณฟอร์มแหล่งข้อมูล ได้ คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้เมื่อต้องการระบุใด ๆการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กฎ หรือลักษณะการทำงานผสาน และรายละเอียด XML Schema ใด ๆ สำหรับเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นข้อมูลนี้ถูกล็อก ไอคอนเขตข้อมูล รูปภาพไอคอน หรือนี้ถูกล็อกไอคอนกลุ่ม รูปภาพไอคอน ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม คุณสามารถเปลี่ยนค่าในคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลักแม่แบบฟอร์มเท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล การบริการเว็บ XML Schema เอกสาร XML หรือเขตข้อมูล หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลรอง การ

แท็บข้อมูล

ใช้การตั้งค่าบนแท็บนี้เพื่อแสดงและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์มของคุณ

คุณสมบัติ

ชื่อ      ใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในกล่องข้อความนี้ ชื่อไม่สามารถมีช่องว่างได้ ชื่อต้องเริ่มต้นด้วยอักขระพยัญชนะหรือเครื่องหมายขีดล่าง (_) และชื่อสามารถมีได้เฉพาะอักขระพยัญชนะ เครื่องหมายขีดล่าง ยัติภังค์ (-) และจุด (.) เท่านั้น ใช้ชื่อที่อธิบายเนื้อหาของเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลุ่มที่มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่ถูกทำรายการ ให้ตั้งชื่อกลุ่มว่าค่าใช้จ่ายที่ถูกทำรายการ สำหรับเขตข้อมูลในกลุ่มที่มีจำนวนเงินรวมของค่าใช้จ่าย ให้ตั้งชื่อว่าเขตข้อมูลค่าใช้จ่าย

ชนิด      การกระทำนี้จะกำหนดว่ารายการที่เลือกในแหล่งข้อมูลเป็นเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ถึงแม้ว่าเขตข้อมูลจะมีค่าไม่ซ้ำกัน แต่กลุ่มสามารถมีเขตข้อมูลหรือกลุ่มอื่นได้

ชนิดข้อมูล      ใช้กล่องรายการนี้เพื่อเลือกชนิดข้อมูลที่เขตข้อมูลสามารถมีได้ กล่องรายการนี้จะปิดใช้งานสำหรับกลุ่ม ตารางต่อไปนี้จะแสดงชนิดข้อมูลที่คุณสามารถเลือกสำหรับเขตข้อมูลได้

Data type

ใช้เมื่อ

ข้อความ

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีตัวเลขที่ไม่มีค่าทศนิยม

Decimal

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีค่าสกุลเงินหรือตัวเลขที่มีค่าทศนิยม

จริง/เท็จ

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ซึ่งมีข้อมูลที่มีเพียงหนึ่งในสองค่าเท่านั้น

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีวันที่ปฏิทิน

เวลา

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์มีเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

วันที่และเวลา

ใช้ชนิดข้อมูลนี้สำหรับเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่มีทั้งวันที่ปฏิทินและเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

รูปภาพหรือแฟ้มที่แนบ

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

หมายเหตุ: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Namespace ของข้อมูล      ใช้กล่องข้อความนี้เพื่อกำหนด Uniform Resource Identifier (URI) สำหรับชนิดข้อมูลแบบกำหนดเองหรือตัวควบคุมแบบกำหนดเอง คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับองค์ประกอบเขตข้อมูลที่มีการเลือกคุณสมบัติชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง (complexType) เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเอง เทมเพลตของคุณฟอร์มคุณสมบัตินี้ประกอบด้วยค่าจากตัวควบคุมแบบกำหนดเองนั้น

การทำซ้ำ      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าเขตข้อมูลองค์ประกอบหรือกลุ่มสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้งในฟอร์ม รายการตัวควบคุม ส่วน ตาราง และตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่มีการเกิดซ้ำที่ซ้ำกัน หรือตารางถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน และกลุ่มที่ซ้ำกันที่เกิดซ้ำที่ซ้ำกัน

ไม่สามารถเว้นว่างได้      คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานสำหรับเขตข้อมูลเท่านั้น และจะไม่พร้อมให้ใช้งานได้สำหรับกลุ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าเขตข้อมูลต้องมีค่าอยู่ ถ้าเขตข้อมูลไม่มีค่าอยู่ ตัวควบคุมที่ผูกเข้ากับเขตข้อมูลนี้จะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจันสีแดง สำหรับตัวควบคุมบางชนิด จะใช้เส้นขอบเป็นเส้นประขอบสีแดงแทนเครื่องหมายดอกจันสีแดง

ค่าเริ่มต้น

ค่า      พิมพ์ค่าหรือคลิก แทรกสูตร Button image เพื่อเพิ่มสูตรที่จะสร้างค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ กล่องนี้จะถูกปิดการทำงานสำหรับกลุ่ม โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าและสูตรเริ่มต้นในส่วน ดูเพิ่มเติม

ปรับปรุงค่านี้เมื่อผลลัพธ์ของสูตรถูกคำนวณใหม่      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปรับปรุงค่าในเขตข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่สูตรถูกคำนวณ

แท็บการตรวจสอบ

ให้ใช้การตั้งค่าต่างๆ บนแท็บนี้เพื่อเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือเอาเขตข้อมูลออก หรือเพื่อเปลี่ยนลำดับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ของแท็บนี้จะถูกปิดการทำงานสำหรับกลุ่ม โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วน ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขพร้อมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล      รายการนี้จะแสดงเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้แล้วสำหรับเขตข้อมูลนี้ทั้งหมด แต่ละเงื่อนไขจะเริ่มต้นด้วยข้อความคำแนะนำบนหน้าจอที่จะแสดงเมื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในวงเล็บปรากฏขึ้นมา จะนำแต่ละเงื่อนไขในรายการนี้ไปใช้ตามลำดับที่แสดง ให้เลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน เอาออก หรือจัดเรียงใหม่

เพิ่ม      คลิกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ในเขตข้อมูล

ปรับเปลี่ยน      คลิกปุ่มนี้เพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เลือก

เอาออก      คลิกปุ่มนี้เพื่อเอาเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เลือกออก

ย้ายขึ้น      คลิกปุ่มนี้เพื่อย้ายเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เลือกขึ้นในรายการ เพื่อนำเงื่อนไขนี้ไปใช้กับเขตข้อมูลก่อนเงื่อนไขใดๆ ที่ปรากฏหลังเงื่อนไขนี้ในรายการ ปุ่มนี้จะถูกปิดใช้งานถ้ามีเพียงหนึ่งเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายการ

ย้ายลง      คลิกปุ่มนี้เพื่อย้ายเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงในรายการ เพื่อนำเงื่อนไขนี้ไปใช้กับเขตข้อมูลหลังเงื่อนไขใดๆ ที่ปรากฏก่อนเงื่อนไขนี้ในรายการ ปุ่มนี้จะถูกปิดใช้งานถ้ามีเพียงหนึ่งเงื่อนไขในรายการ

บนแท็บกฎและการผสาน

ใช้การตั้งค่าบนแท็บนี้เพื่อเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือเอากฏที่ถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูลนี้ออก หรือเพื่อเปลี่ยนลำดับของกฏ คุณยังสามารถใช้แท็บนี้เพื่อระบุการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ผสานฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้กับฟอร์มอื่นได้อีกด้วย คุณสามารถใช้กฏเพื่อแสดงข้อความ ตั้งค่าเริ่มต้น และนำการกระทำอื่นที่ยึดตามเงื่อนไขซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ไปใช้ได้ โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏและการผสานฟอร์มในส่วน ดูเพิ่มเติม

กฎ

กฎ     รายการนี้จะแสดงกฎทั้งหมดสำหรับกลุ่มข้อมูลหรือกลุ่ม กฏสามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละครั้งที่ฟอร์มถูกเปิด หรือเมื่อเงื่อนไขหรือชุดของเงื่อนไขซึ่งแสดงรายการในวงเล็บนั้นเกิดขึ้น ให้เลือกกฎที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน เอาออก หรือจัดเรียงใหม่

เพิ่ม      คลิกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มกฏใหม่ในเขตข้อมูลหรือกลุ่มนี้

ปรับเปลี่ยน      คลิกปุ่มนี้เพื่อปรับเปลี่ยนกฎที่เลือก

เอาออก      คลิกปุ่มนี้เพื่อเอากฎที่เลือกออก

ย้ายขึ้น      คลิกปุ่มนี้เพื่อย้ายกฎที่เลือกขึ้นในรายการ เพื่อนำกฎนี้ไปใช้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มก่อนกฎอื่นใดๆ ที่ปรากฏหลังกฎนี้ในรายการ ปุ่มนี้จะถูกปิดใช้งานถ้ามีเพียงกฎเดียวในรายการ

ย้ายลง      คลิกปุ่มนี้เพื่อย้ายกฎที่เลือกลงในรายการ เพื่อนำกฎนี้ไปใช้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มหลังกฎอื่นใดๆ ที่ปรากฏก่อนกฎนี้ในรายการ ปุ่มนี้จะถูกปิดใช้งานถ้ามีเพียงกฎเดียวในรายการ

การผสานฟอร์ม

การตั้งค่าการผสาน     คลิกปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าการกระทำที่คุณต้องการให้เกิดเมื่อผู้ใช้รวมข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ด้วยฟอร์มอื่น

แท็บรายละเอียด

แท็บนี้จะแสดง XML Schema สำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×