คุณสมบัติพารามิเตอร์ค่านำเข้า (InputParameters)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นำไปใช้กับ

วัตถุ Form

วัตถุรายงาน (Report)

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ InputParameters ในการระบุหรือกำหนดพารามิเตอร์การป้อนเข้าที่ถูกผ่านไปยังคำสั่ง SQL ในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน ของฟอร์มหรือรายงาน หรือStored Procedure เมื่อถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลระเบียนภายในโครงการ Microsoft Access (.adp) โดยคุณสมบัตินี้มีชนิดเป็น String ที่สามารถอ่าน/เขียนได้

expression.InputParameters

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้แผ่นคุณสมบัติ หรือ Visual Basic for Applications (VBA) โค้ด

เมื่อใช้พร้อมกับคุณสมบัติ แหล่งระเบียน

ตัวอย่างเช่น สตริงของคุณสมบัติ พารามิเตอร์ค่านำเข้า ที่ใช้กับคำสั่ง SQL ในคุณสมบัติ แหล่งระเบียน จะใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้

state char=[Forms]![formname]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![formname]![Enter year of interest]

ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ในพารามิเตอร์สถานะที่ได้มีการตั้งค่าเป็นค่าปัจจุบันของตัวควบคุม StateList และผู้ใช้จะได้รับการเตือนสำหรับพารามิเตอร์ salesyear ถ้ามีพารามิเตอร์อื่นที่ไม่อยู่ในรายการนี้ พารามิเตอร์จะได้รับค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้

แบบสอบถามควรจะถูกดำเนินการด้วยเครื่องหมายคำถาม (?) หนึ่งอันสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าเริ่มต้นในรายการ พารามิเตอร์ค่านำเข้า

คำสั่งรีเฟรชหรือสอบถามอีกครั้งในMicrosoft Office Access 2007 ควรการทริกเกอร์เรียกใช้อีกของแบบสอบถาม ผู้ใช้สามารถทำเช่นนี้ในโค้ด โดยการโทรหามาตรฐานRecordset.Requeryวิธีได้ ถ้าค่าของพารามิเตอร์ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าปัจจุบันของตัวควบคุมถูกใช้ในเวลาการสอบถามอีกครั้ง คิวรีจะไม่ได้โดยอัตโนมัติ reexecuted เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าของตัวควบคุม

เมื่อใช้กับ Stored Precedure

ตัวอย่างเช่น สตริงของคุณสมบัติ พารามิเตอร์ค่านำเข้า ที่ใช้กับ Stored Precedure จะเป็น

@state char=[Forms]![formname]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![formname]![Enter year of interest]

ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ใน @state parameter ที่ถูกตั้งค่าเป็นค่าปัจจุบันของตัวควบคุม StateList และผู้ใช้จะได้รับการเตือนสำหรับพารามิเตอร์ salesyear ถ้ามีพารามิเตอร์อื่นใดในกระบวนงานที่เก็บไว้ซึ่งไม่อยู่ในรายการนี้ พารามิเตอร์เหล่านั้นจะได้รับค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้

Stored Precedure ควรเรียกใช้โดยสตริงคำสั่งที่มีไวยากรณ์ {เรียก} ที่มีเครื่องหมายคำถาม (?) หนึ่งอัน สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่ไม่มีค่าเริ่มต้นในรายการ พารามิเตอร์ค่านำเข้า

คำสั่งรีเฟรชหรือสอบถามอีกครั้งใน Access ควรการทริกเกอร์เรียกใช้อีกของ stored procedure ผู้ใช้สามารถทำเช่นนี้ในโค้ด โดยการโทรหามาตรฐานRecordset.Requeryวิธีได้ ถ้าค่าของพารามิเตอร์ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าปัจจุบันของตัวควบคุมถูกใช้ในเวลาการสอบถามอีกครั้ง Stored procedure จะไม่ได้โดยอัตโนมัติ reexecuted เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าของตัวควบคุม

กล่องโต้ตอบตัวสร้างนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อ Stored Precedure ถูกเลือกเป็นแหล่งระเบียนแรกของฟอร์มก่อน ถ้า Stored Precedure มีพารามิเตอร์ใดๆ หลังจากการสร้างสตริงแรกของ พารามิเตอร์ค่านำเข้า กล่องโต้ตอบที่เหมือนกันจะถูกใช้เป็นตัวสร้างสำหรับเปลี่ยนสตริง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้รายการของพารามิเตอร์จะมาจากอะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วในสตริง

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ในโค้ดได้โดยใช้วัตถุ คำสั่ง (Command) และ พารามิเตอร์ (Parameter) ของ ActiveX Data Object (ADO) ถ้ามีการส่งกลับชุดผลลัพธ์ คุณก็จะสามารถผูกฟอร์มไว้กับชุดผลลัพธ์ดังกล่าวด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ ชุดระเบียน ของฟอร์ม การเขียนโค้ด ADO เป็นวิธีเดียวในการจัดการ Stored Precedure ซึ่งไม่ได้ส่งกลับชุดผลลัพธ์ เช่น แบบสอบถามแอคชัน หรือแบบสอบถามที่ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ผลลัพธ์ หรือแบบสอบถามที่ส่งกลับชุดผลลัพธ์หลายชุด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×