คุณสมบัติทั่วไปหน้า (ADP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระบุตัวเลือกสำหรับตารางใด ๆ มุมมอง หรือฟังก์ชันที่ปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างไดอะแกรมของแบบสอบถามหรือไม่

ชื่อวัตถุ

ถ้าวัตถุที่เลือกเป็นตาราง ดู หรือฟังก์ชัน ตัวควบคุมนี้ประกอบด้วยชื่อของวัตถุ

ถ้าวัตถุที่เลือกเป็นคิวรีย่อย ตัวควบคุมนี้ประกอบด้วยข้อความของแบบสอบถามย่อย

นามแฝง

ประกอบด้วยนามแฝง SQL (ถ้ามี) ของวัตถุที่เลือก คุณสามารถสร้าง หรือปรับเปลี่ยนนามแฝงสำหรับวัตถุ ด้วยการพิมพ์ในกล่องนี้

ชื่อเต็ม

ถ้าวัตถุที่เลือกเป็นตาราง ดู หรือฟังก์ชัน ตัวควบคุมนี้ประกอบด้วยชื่อเต็มของวัตถุ (ตัวอย่าง Northwind.dbo.Invoices)

ถ้าวัตถุที่เลือกเป็นคิวรีย่อย ตัวควบคุมนี้ประกอบด้วยข้อความของแบบสอบถามย่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×